Europejska Uczelnia Nauk Medycznych i Społecznych w Warszawie

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNYCH

Europejska Uczelnia Nauk Medycznych i Społecznych w Warszawie

EPUAP:
/WSBiZ/eunmis

Dane teleadresowe

Europejska Uczelnia Nauk Medycznych i Społecznych w Warszawie
ul. Aleje Jerozolimskie 81
02-001 Warszawa
www.eunmis.edu.pl
studia@eunmis.edu.pl
tel. 23 684 12 05

Historia zmian

Dane

2024-03-08
2023-10-12
2023-06-09
2021-12-08 – Utworzenie


Modyfikujący

Piotr Sochacki
Piotr Sochacki
Piotr Sochacki
Piotr Sochacki

Władze

Rektor - prof. dr Tomasz Kulesza

Doktor w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne.

• organizator akcji charytatywnych – Wielka Galeria Artystyczna na rzecz Podkarpackiego Hospicjum dla Dzieci, Domu Dziecka w Radymnie, Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Organizator wszechstronnej pomocy dla uchodźców wojennych z Ukrainy
• współorganizator i pomysłodawca corocznej kwesty na rzecz ratowania zabytków jarosławskiej nekropolii Necropolis Jaroslaviensis
• inicjator i organizator imprez kulturalnych: spotkań artystycznych – Artystyczne Spotkanie Dzieci i Młodzieży, Konkursy Piosenki Europejskiej, koncertów – Jarosławskie Spotkania z Operą narodową oraz wystaw o różnej tematyce

Odznaczenia:
• Brązowy Krzyż Zasługi
• Medal Komisji Edukacji Narodowej
• Nagroda Podkarpackiego Kurator Oświaty
• Nagroda Burmistrza Miasta Jarosławia
• Odznaczenie Burmistrza Miasta Jarosławia „Zasłużony dla ochrony dziedzictwa kulturowego Jarosławia” za szczególne zasługi w dziele ochrony dziedzictwa kulturowego miasta Jarosławia i zachowania go w niezmienionej postaci dla przyszłych pokoleń
• „Kordelas Leśnika Polskiego” – odznaczenie za szczególne zasługi dla leśnictwa. Medal św.Huberta
• „Przyjaciel Niewidomych” – decyzja Prezydium Zarządu Okręgu Podkarpackiego Polskiego Związku Niewidomych
• „Złota Odznaka za Zasługi dla Miasta Jarosławia” – Uchwała RM Jarosławia za zasługi poniesione w procesie wdrażania do realizacji inwestycji pod nazwą „Budowa obwodnicy Jarosławia w ciągu drogi krajowej Nr 4”
• Złota Odznaka Zasłużony dla Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków nadana przez Zarząd Główny Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Bydgoszczy
• „Honorowa odznaka Zasłużony dla Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków” nadana przez Zarząd Główny Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Bydgoszczy
• „Złota Odznaka Zasłużony dla Policji”

Kanclerz - Piotr Sochacki

Scroll to Top