Europejska Uczelnia Nauk Medycznych i Społecznych w Warszawie

Budowa i eksploatacja pojazdów szynowych

Opis: Studia podyplomowe Budowa i eksploatacja pojazdów szynowych przygotowują Słuchacza do pełnienia roli specjalisty, dysponującego wiedzą teoretyczną i praktyczną z zakresu projektowania, wytwarzania i eksploatacji pojazdów szynowych (transport kolejowy, tramwajowy, metro). Oprócz zajęć związanych z teorią i praktyką projektowania, wytwarzania i eksploatacji pojazdów szynowych Absolwenci posiadają wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu zarządzania bezpieczeństwem, ryzykiem, certyfikacją pojazdów szynowych i ich elementów. Absolwenci kierunku posiadają kompleksową wiedzę oraz umiejętności praktyczne z zakresu: Budowy i eksploatacji pojazdów szynowych, europejskich i polskich przepisów prawa kolejowego oraz zasad zarządzania ryzykiem w transporcie.

Adresaci: Studia kierowane są do pracowników branży kolejowej związanej zawodowo z realizacją inwestycji kolejowych, którzy zamierzają podnieść swoje kwalifikację, wiedzę i umiejętności w zakresie ruchu kolejowego.

Cel studiów: Celem studiów jest przekazanie słuchaczom najnowszej wiedzy teoretycznej i praktycznej oraz doskonalenie kompetencji z zakresu projektowania, wytwarzania i eksploatacji pojazdów szynowych.

Czas trwania: 2 semestry

Scroll to Top