Europejska Uczelnia Nauk Medycznych i Społecznych w Warszawie

Studia krótkiego cyklu

UWAGA!
*W procesie rekrutacji MATURA NIE JEST WYMAGANA

Nr rachunku do uiszczania wpłat za studia krótkiego cyklu
86 1090 2688 0000 0001 5450 8329

Podstawa prawna

Regulamin kształcenia specjalistycznego

KORZYŚCI DLA ABSOLWENTÓW

· wyższe kwalifikacje zawodowe,
· tylko 3 semestry,
· 5 poziom Polskiej Ramy Kwalifikacyjnej,
· profil praktyczny,
· tytuł zawodowy (dla absolwentów z maturą): dyplomowany specjalista,
· świadectwo dodatkowo upoważnia do ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie. Absolwenci kształcenia specjalistycznego mogą być przyjęci na IV semestr wybranych studiów licencjackich lub magisterskich (jeśli w trakcie trwania nauki uzupełnią maturę).

Kształcenie specjalistyczne o profilu praktycznym to doskonały wybór dla absolwentów szkół średnich. Tytuł zawodowy dyplomowanego specjalisty podnosi rangę absolwenta i zwiększa jego wartość na rynku pracy. Staje się przepustką do znacznie lepszych ofert pracy, a co za tym idzie – wyższego wynagrodzenia. Taka forma edukacji to szansa zarówno dla osób bez matury, które chcą zdobyć zawód od razu po ukończeniu szkoły średniej, jak i dla tych, którzy chcą się przekwalifikować.

Nasze kierunki – dyplomowane specjalności:

3 semestry, niestacjonarne – weekendowe, wspomagane online, 300 zł miesięcznie przez 15 miesięcy:

– ZAJĘCIA W JĘZYKU POLSKIM LUB ANGIELSKIM

REKRUTACJA – Sprawdź poniżej kierunki

Zapisz się teraz

e-mail: ks.studia@eunmis.edu.pl

tel. 23 684 12 05
kom. 664 543 673
numer telefonu: 664 082 163

Wybierz specjalność

Opis zawodu

Administrator systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci komputerowych jest odpowiedzialny za zarządzanie i utrzymanie infrastruktury informatycznej w firmie. Do jego obowiązków należy instalowanie, konfigurowanie oraz aktualizowanie systemów operacyjnych, oprogramowania i urządzeń peryferyjnych, takich jak drukarki, skanery czy kamery. Ponadto, administrator systemów komputerowych dba o bezpieczeństwo danych poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń, jak również monitorowanie sieci komputerowej w celu zapewnienia jej prawidłowego funkcjonowania.

Czynności zawodowe dla Administratora systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci komputerowych mogą obejmować:

 1. Instalowanie, konfiguracja i aktualizacja systemów operacyjnych na komputerach oraz serwerach.
 2. Utrzymanie i zarządzanie bazami danych oraz aplikacjami biznesowymi.
 3. Monitorowanie pracy sieci komputerowej oraz rozwiązywanie problemów z nią związanych.
 4. Zapewnienie bezpieczeństwa danych poprzez stosowanie odpowiednich technologii i procedur.
 5. Nadzorowanie backupów danych oraz przywracanie ich w przypadku awarii.
 6. Wspieranie użytkowników w codziennej pracy z komputerami oraz rozwiązywanie problemów technicznych.
 7. Planowanie i realizacja zmian w infrastrukturze informatycznej zgodnie z potrzebami firmy.

Administrator systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci komputerowych powinien posiadać odpowiednie wykształcenie oraz doświadczenie w obszarze informatyki. Ponadto, ważne jest posiadanie umiejętności analitycznych, organizacyjnych oraz komunikacyjnych, aby skutecznie zarządzać infrastrukturą informatyczną w firmie.

Absolwent powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

 1. Przygotowania do pracy systemu komputerowego i urządzeń peryferyjnych,
 2. Administrowania systemami operacyjnymi,
 3. Serwisowania i naprawiania urządzeń techniki komputerowej,
 4. Przygotowania i eksploatacji lokalnej sieci komputerowej;

Nazwa jednostki efektów kształcenia

Bezpieczeństwo i higiena pracy z komputerem

Podstawy informatyki

Przygotowanie stanowiska komputerowego do pracy

Eksploatacja urządzeń peryferyjnych

Naprawa urządzeń techniki komputerowej

Montaż i eksploatacja lokalnej sieci komputerowej

Eksploatacja urządzeń sieciowych

Administrowanie serwerowymi systemami operacyjnymi

Język obcy zawodowy

Opis zawodu

Projektant i administrator stron internetowych i aplikacji internetowych zajmuje się tworzeniem oraz zarządzaniem witrynami internetowymi oraz aplikacjami internetowymi. Ich głównym celem jest zapewnienie użytkownikom łatwego i intuicyjnego dostępu do treści oraz funkcji oferowanych przez dane platformy online. Projektant i administrator baz danych odpowiada za zapewnienie prawidłowego funkcjonowania oraz zarządzania bazami danych, które przechowują informacje niezbędne do działania stron i aplikacji internetowych.

Czynności zawodowe Projektanta i administratora stron internetowych i aplikacji internetowych oraz baz danych mogą obejmować:

 1. Projektowanie interfejsu użytkownika stron internetowych i aplikacji internetowych.
 2. Tworzenie nowych funkcji i rozwiązań dla witryn i aplikacji online.
 3. Optymalizacja stron i aplikacji pod kątem szybkości ładowania oraz responsywności.
 4. Zarządzanie treściami oraz aktualizacje na stronach i aplikacjach internetowych.
 5. Monitorowanie danych oraz analiza wyników działania witryn i aplikacji.
 6. Ochrona danych oraz dbanie o bezpieczeństwo platform online.
 7. Tworzenie baz danych, projektowanie struktur oraz relacji między nimi.
 8. Optymalizacja baz danych pod kątem szybkości i efektywności działania.
 9. Zapewnienie backupu danych oraz ich bezpieczeństwa.
 10. Rozwiązywanie problemów związanych z bazami danych oraz strunami internetowymi i aplikacjami.

Warto również podkreślić, że projektant i administrator stron internetowych i aplikacji internetowych oraz baz danych powinien być kreatywny, odpowiedzialny, dobrze zorganizowany oraz posiadający umiejętności analizy oraz rozwiązywania problemów związanych z funkcjonowaniem platform online. Dysponowanie odpowiednią wiedzą i doświadczeniem w zakresie programowania, projektowania graficznego, oraz zarządzania bazami danych jest niezbędne do efektywnego wykonywania tego zawodu.

Absolwent powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

 1. Tworzenia i administrowania stronami internetowymi,
 2. Tworzenia, administrowania i użytkowania relacyjnych baz danych,
 3. Programowania aplikacji internetowych,
 4. Tworzenia i administrowania systemami zarządzania treścią.

Nazwa jednostki efektów kształcenia

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podstawy informatyki

Projektowanie stron internetowych

Projektowanie i administrowanie bazami danych

Programowanie aplikacji internetowych

Język obcy zawodowy

Opis zawodu

Projektant, programista i tester aplikacji to trzy różne specjalności związane z tworzeniem oprogramowania. Każda z tych ról ma swoje specjalne zadania i obszary odpowiedzialności.

Projektant aplikacji zajmuje się opracowywaniem koncepcji i projektów interfejsu użytkownika oraz wyglądu i funkcjonalności aplikacji. Jego zadaniem jest stworzenie intuicyjnego i przyjaznego dla użytkowników designu aplikacji.

Czynności zawodowe projektanta aplikacji mogą obejmować:

 1. Projektowanie interfejsu użytkownika
 2. Tworzenie prototypów aplikacji
 3. Testowanie interakcji i użyteczności

Programista aplikacji jest odpowiedzialny za pisanie kodu i implementację funkcjonalności aplikacji. Jego zadaniem jest przetworzenie projektu graficznego stworzonego przez projektanta na działający program.

Czynności zawodowe programisty aplikacji mogą obejmować:

 1. Pisanie i optymalizację kodu programu
 2. Integrację aplikacji z bazą danych i innymi systemami
 3. Testowanie i debugowanie programu

wprowadzanie zmian i uaktualnień aplikacji

Tester aplikacji zajmuje się oceną jakości i funkcjonalności aplikacji przed jej udostępnieniem użytkownikom. Jego zadaniem jest znalezienie błędów, usterek i niedoskonałości w programie oraz zapewnienie, że aplikacja działa zgodnie z oczekiwaniami użytkowników.

Czynności zawodowe testera aplikacji mogą obejmować:

 1. Tworzenie testów automatycznych i manualnych
 2. Raportowanie błędów i usterek
 3. Współpraca z programistami w kwestii poprawek
 4. Kontrola jakości aplikacji przed jej wdrożeniem.

Absolwent powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

 1. Projektowania, programowania i testowania zaawansowanych aplikacji webowych,
 2. Projektowania, programowania i testowania aplikacji desktopowych,
 3. Projektowania, programowania i testowania aplikacji mobilnych.

Nazwa jednostki efektów kształcenia

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podstawy informatyki

Projektowanie oprogramowania

Programowanie obiektowe

Programowanie aplikacji desktopowych

Programowanie aplikacji mobilnych

Programowanie aplikacji zaawansowanych webowych

Testowanie i dokumentowanie aplikacji

Język obcy zawodowy

Opis zawodu

Specjalista lokalnych sieci komputerowych oraz systemów operacyjnych to osoba odpowiedzialna za utrzymanie i zarządzanie sieciami komputerowymi oraz systemami operacyjnymi w firmie lub instytucji. Ich głównym zadaniem jest zapewnienie sprawnego działania infrastruktury informatycznej oraz zapobieganie awariom i problemom technicznym.

Czynności zawodowe dla specjalisty lokalnych sieci komputerowych oraz systemów operacyjnych mogą obejmować:

 1. Instalowanie, konfigurowanie i aktualizowanie systemów operacyjnych na komputerach i serwerach.
 2. Zarządzanie użytkownikami i ich uprawnieniami w systemie.
 3. Monitorowanie sieci komputerowej w celu zapewnienia bezpieczeństwa i wydajności.
 4. Rozwiązywanie problemów technicznych i wsparcie użytkowników w korzystaniu z infrastruktury informatycznej.
 5. Wykonywanie regularnych kopii zapasowych danych i przywracanie ich w przypadku utraty.
 6. Konfigurowanie i administrowanie systemami zabezpieczeń, takimi jak zapory ogniowe i programy antywirusowe.
 7. Wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych oraz doradzanie w zakresie rozwoju infrastruktury informatycznej.

Specjaliści lokalnych sieci komputerowych oraz systemów operacyjnych powinni posiadać wiedzę z zakresu sieci komputerowych, systemów operacyjnych, protokołów komunikacyjnych oraz bezpieczeństwa informatycznego. Wymagane jest także doświadczenie w pracy z różnymi rodzajami sprzętu komputerowego oraz umiejętność szybkiego diagnozowania i rozwiązywania problemów technicznych. Może być również konieczna znajomość języków programowania oraz umiejętności programowania skryptów.

Absolwent powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

 1. Wdrażania i eksploatowania systemów komputerowych,
 2. Montowania okablowania strukturalnego lokalnych sieci komputerowych,
 3. Instalowania i konfigurowania urządzeń sieci lokalnej,
 4. Wdrażania i eksploatowania sieciowych systemów operacyjnych wraz z usługami lokalizowania i usuwania awarii w sieciach lokalnych;

Nazwa jednostki efektów kształcenia

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podstawy teleinformatyki

Wykonanie lokalnej sieci komputerowej na podstawie projektu

Instalacja i konfiguracja systemów operacyjnych i urządzeń sieci lokalnych

Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi

Język obcy zawodowy

Opis zawodu

Specjalista sieci rozległych zajmuje się obsługą oraz zarządzaniem sieciami komputerowymi w średnich i dużych firmach.

Do głównych zadań zawodowych tego specjalisty należy:

 1. Konfiguracja, instalacja i monitorowanie sprzętu sieciowego, w tym routerów, switchy oraz serwerów.
 2. Diagnozowanie i usuwanie problemów związanych z działaniem sieci, takich jak awarie, utraty łączności czy spowolnienia.
 3. Optymalizacja sieci pod kątem wydajności oraz bezpieczeństwa, w tym ustawianie zasad dostępu oraz firewalli.
 4. Aktualizacja oprogramowania oraz zabezpieczeń w sieciach komputerowych.
 5. Współpraca z dostawcami usług internetowych oraz firmami zewnętrznymi przy rozwiązywaniu problemów sieciowych.
 6. Szkolenie użytkowników w zakresie korzystania z sieci oraz narzędzi informatycznych.

Wymagania dla specjalisty sieci rozległych to zazwyczaj wykształcenie wyższe techniczne związane z informatyką lub telekomunikacją, doświadczenie w pracy z sieciami komputerowymi oraz certyfikaty branżowe takie jak CCNA, MCP czy CompTIA Network+. Dodatkowym atutem jest znajomość języków obcych oraz umiejętności problem-solving.

Absolwent powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

 1. Wdrażania i eksploatowania systemów komputerowych,
 2. Montowania okablowania strukturalnego lokalnych sieci komputerowych,
 3. Instalowania i konfigurowania urządzeń sieci lokalnej,
 4. Wdrażania i eksploatowania sieciowych systemów operacyjnych wraz z usługami lokalizowania i usuwania awarii w sieciach lokalnych;

Nazwa jednostki efektów kształcenia

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podstawy teleinformatyk

Wykonanie i utrzymanie transmisyjnych sieci rozległych

Uruchamianie i konfigurowanie sieci komutacyjnych

Administrowanie i eksploatacja sieci rozległych

Język obcy zawodowy

Opis zawodu

Specjalista maszyn elektrycznych, urządzeń i instalacji elektrycznych odpowiedzialny jest za utrzymanie sprawnego działania i konserwację różnego rodzaju urządzeń elektrycznych. Do jego zadań należy diagnozowanie usterek, naprawa uszkodzeń, konserwacja i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych.

Czynności zawodowe specjalisty maszyn elektrycznych, urządzeń i instalacji elektrycznych mogą obejmować:

 1. Diagnozowanie usterek i awarii w maszynach, urządzeniach i instalacjach elektrycznych.
 2. Naprawa uszkodzeń w układach elektrycznych.
 3. Wykonywanie przeglądów technicznych i konserwacji maszyn i urządzeń elektrycznych.
 4. Montaż, demontaż i modernizacja maszyn i urządzeń elektrycznych.
 5. Testowanie urządzeń po naprawach i konserwacji.
 6. Wykonywanie pomiarów i testów elektrycznych.
 7. Obsługa dokumentacji technicznej i sporządzanie raportów z przeprowadzonych prac.

Specjalista maszyn elektrycznych, urządzeń i instalacji elektrycznych musi być doświadczony oraz posiadać odpowiednie kwalifikacje i umiejętności techniczne. Powinien również być świadomy przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujących w branży elektrycznej. Jest to zawód wymagający precyzji, skrupulatności i sprawności manualnej.

Absolwent powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

 1. Wykonywania i uruchamiania instalacji elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej,
 2. Montowania i uruchamiania maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej,
 3. Wykonywania konserwacji instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych;
 4. Eksploatowania instalacji elektrycznych,
 5. Eksploatowania maszyn i urządzeń elektrycznych.

Nazwa jednostki efektów kształcenia

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podstawy elektrotechniki

Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji elektrycznych

Montaż, uruchamianie i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych

Eksploatacja instalacji elektrycznych

Eksploatacja maszyn i urządzeń elektrycznych

Język obcy zawodowy

Opis zawodu

Specjalista urządzeń i systemów energetyki odnawialnej to osoba zajmujący się konserwacją, naprawą i konserwacją różnego rodzaju instalacji związanych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, takich jak panele fotowoltaiczne, turbiny wiatrowe, elektrownie wodne czy elektrownie słoneczne.

Do głównych obowiązków specjalisty urządzeń i systemów energetyki odnawialnej należy:

 1. Wykonywanie przeglądów technicznych i konserwacja instalacji;
 2. Diagnozowanie usterek i naprawa uszkodzeń w urządzeniach;
 3. Dokonywanie montażu i demontażu podzespołów;
 4. Prowadzenie dokumentacji serwisowej;
 5. Wykonywanie testów sprawnościowych instalacji;
 6. Doradztwo klientom w zakresie eksploatacji i konserwacji systemów energii odnawialnej.

specjalista urządzeń i systemów energetyki odnawialnej musi być dobrze zaznajomiony z zasadami działania urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii oraz posiadać umiejętności techniczne pozwalające na szybką diagnozę i naprawę ewentualnych usterek. Ponadto może wymagać posiadania odpowiednich certyfikatów potwierdzających kwalifikacje w dziedzinie energii odnawialnej.

 

Absolwent powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

 1. Montażu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej,
 2. Uruchamiania urządzeń i systemów energetyki odnawialnej oraz wyceny robót;
 3. Wykonywania konserwacji oraz napraw urządzeń i systemów energetyki odnawialnej,
 4. Monitorowania i nadzorowania urządzeń i systemów energetyki odnawialnej,
 5. Oceny oddziaływana urządzeń i systemów energetyki odnawialnej na środowisko.

 

Nazwa jednostki efektów kształcenia

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podstawy energetyki

Technologia montażu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

Montowanie i uruchamianie urządzeń i systemów energetyki odnawialnej oraz wycena robót

Monitorowanie systemów energetyki odnawialnej

Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

Określanie oddziaływania energetyki odnawialnej na środowisko

Język obcy zawodowy

Opis zawodu

Specjalista układów automatyki przemysłowej jest osobą zajmującym się diagnozowaniem, naprawą i konserwacją wszelkich problemów związanych z automatyką przemysłową. Jego głównym zadaniem jest zapewnienie prawidłowego działania urządzeń sterujących i systemów automatyzacji w zakładach przemysłowych.

Do obowiązków specjalisty układów automatyki przemysłowej należy między innymi:

 1. Diagnozowanie usterek i awarii w systemach automatyki przemysłowej.
 2. Naprawa i wymiana uszkodzonych podzespołów, modułów czy czujników.
 3. Konserwacja i czyszczenie urządzeń automatyki przemysłowej.
 4. Programowanie sterowników PLC (programmable logic controller).
 5. Testowanie i sprawdzanie działania systemów automatyki.
 6. Doradzanie klientom w zakresie optymalizacji i modernizacji systemów automatyki.
 7. Prowadzenie dokumentacji serwisowej i raportowania przeprowadzonych działań.

Specjalista układów automatyki przemysłowej powinien posiadać wiedzę z zakresu elektroniki, automatyki, programowania oraz znajomość różnych rodzajów sterowników i systemów automatyki używanych w przemyśle. Ważne jest także, aby posiadał umiejętność szybkiego diagnozowania problemów oraz kreatywności w znalezieniu rozwiązań.

Podsumowując, specjalista układów automatyki przemysłowej to specjalista, którego głównym zadaniem jest utrzymanie sprawności i efektywności systemów automatyki w przedsiębiorstwach przemysłowych poprzez naprawę, konserwację i optymalizację urządzeń oraz sterowników.

 

Absolwent powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

 1. Montowania układów automatyki przemysłowej,
 2. Uruchamiania układów automatyki przemysłowej,
 3. Obsługi układów automatyki przemysłowej;
 4. Organizowania prac związanych z konserwacją, diagnostyką i naprawą układów automatyki przemysłowej,
 5. Wykonywania czynności związanych z konserwacją układów automatyki przemysłowej,
 6. Wykonywania czynności związanych z diagnostyką i naprawą układów automatyki przemysłowej.

 

Nazwa jednostki efektów kształcenia

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podstawy automatyki

Montaż układów automatyki przemysłowej

Uruchamianie i obsługa układów automatyki przemysłowej

Przeglądy i konserwacja układów automatyki przemysłowej

Diagnostyka i naprawa układów automatyki przemysłowej

Język obcy zawodowy

Opis zawodu

Specjalista urządzeń elektronicznych to osoba odpowiedzialna za naprawę i konserwację różnego rodzaju elektronicznych urządzeń, takich jak komputery, telewizory, smartfony, konsol do gier, czy sprzęt AGD.

Do głównych obowiązków specjalisty urządzeń elektronicznych należą:

 1. Diagnozowanie usterek i problemów technicznych urządzeń elektronicznych.
 2. Naprawa, wymiana lub modernizacja uszkodzonych części elektronicznych.
 3. Czyszczenie i konserwacja urządzeń elektronicznych.
 4. Testowanie urządzeń po naprawach, aby upewnić się, że działają prawidłowo.
 5. Dbanie o bezpieczeństwo i higienę pracy podczas naprawy urządzeń.

Specjalista urządzeń elektronicznych powinien posiadać odpowiednie wykształcenie techniczne oraz doświadczenie w obszarze elektroniki. Ponadto powinien być zaznajomiony z nowoczesnymi technologiami używanymi w elektronice oraz posiadać umiejętność diagnozowania i rozwiązywania problemów technicznych. Ważne jest również posiadanie umiejętności obsługi narzędzi i urządzeń specjalistycznych, które są niezbędne do naprawy elektronicznych urządzeń.

 

Absolwent powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

 1. Montowania elementów oraz układów elektronicznych na płytkach drukowanych,
 2. Wykonywania instalacji elektronicznych i instalowania urządzeń elektronicznych,
 3. Uruchamiania układów i instalacji elektronicznych,
 4. Demontowania i przygotowania do recyklingu elementów, urządzeń i instalacji elektronicznych;
 5. Użytkowania instalacji elektronicznych i urządzeń elektronicznych,
 6. Konserwowania i naprawy instalacji elektronicznych oraz urządzeń elektronicznych.

 

Nazwa jednostki efektów kształcenia

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podstawy elektroniki

Montaż i demontaż elementów, układów i urządzeń elektronicznych

Wykonywanie instalacji wraz z montażem urządzeń elektronicznych

Użytkowanie urządzeń elektronicznych oraz pomiary sygnałów i parametrów elektronicznych

Konserwacja i naprawa instalacji oraz urządzeń elektronicznych

Język obcy zawodowy

Opis zawodu

Specjalista, programista urządzeń i systemów mechatronicznych zajmuje się obsługą, konserwacją i naprawą urządzeń oraz systemów mechatronicznych, które łączą w sobie elementy mechaniczne, elektroniczne oraz informatyczne. Ich głównym zadaniem jest zapewnienie sprawnego działania maszyn i urządzeń, diagnozowanie awarii oraz ich usuwanie. Ponadto programiści mechatroniczni tworzą także oprogramowanie sterujące i nadzorujące działanie tych systemów.

Niektóre z czynności wykonywanych przez specjalistów, programistów urządzeń i systemów mechatronicznych to:

 1. Diagnozowanie i naprawianie usterek mechanicznych, elektronicznych oraz programistycznych
 2. Konserwacja i konserwacja systemów mechatronicznych
 3. Aktualizacja oprogramowania urządzeń i systemów
 4. Tworzenie i modyfikowanie programów sterowania
 5. Testowanie i ocena sprawności urządzeń i systemów
 6. Szkolenie użytkowników w zakresie obsługi i konserwacji
 7. Współpraca z innymi specjalistami, np. inżynierami elektronikami i informatykami

Specjalista, programista urządzeń i systemów mechatronicznych powinien posiadać szeroką wiedzę z zakresu mechaniki, elektroniki, automatyki oraz informatyki. Musi być również samodzielny, zdolny do szybkiego myślenia i podejmowania decyzji oraz dokładny i precyzyjny w wykonywanych czynnościach. Ponadto ważna jest także umiejętność analitycznego myślenia oraz doskonała znajomość języków programowania i systemów sterowania.

 

Absolwent powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

 1. Montowania urządzeń i systemów mechatronicznych,
 2. Wykonywania rozruchu urządzeń i systemów mechatronicznych,
 3. Wykonywania konserwacji urządzeń i systemów mechatronicznych;
 4. Eksploatowania urządzeń i systemów mechatronicznych,
 5. Tworzenia dokumentacji technicznej urządzeń i systemów mechatronicznych,
 6. Programowania urządzeń i systemów mechatronicznych.

 

Nazwa jednostki efektów kształcenia

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podstawy mechatroniki

Montaż elementów, podzespołów i zespołów mechanicznych

Montaż elementów, podzespołów i zespołów pneumatycznych i hydraulicznych

Montaż elementów i podzespołów elektrycznych i elektronicznych

Rozruch urządzeń i systemów mechatronicznych

Konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych

Obsługa urządzeń i systemów mechatronicznych

Tworzenie dokumentacji technicznej urządzeń i systemów mechatronicznych

Podstawy programowania urządzeń i systemów mechatronicznych

Język obcy zawodowy

Opis zawodu

Programista, operator obrabiarek skrawających CNC jest specjalistą odpowiedzialnym za programowanie i obsługę komputerowo sterowanych obrabiarek skrawających CNC. Jego głównym zadaniem jest tworzenie specjalnych programów, które kontrolują obrabiarki w celu precyzyjnego obrabiania materiałów, takich jak metal, plastik czy drewno.

Do obowiązków zawodu Programisty, operatora obrabiarek skrawających CNC należy także:

 1. Wymiary materiału i dostarczenie ich do obrabiarki
 2. Wybór odpowiednich narzędzi do obróbki
 3. Monitorowanie procesu obróbki i konserwacja obrabiarki
 4. Wykrywanie i eliminowanie błędów w programach obróbkowych
 5. Współpraca z innymi pracownikami, np. inżynierami produkcji czy technikami utrzymania ruchu.

Programista, operator obrabiarek skrawających CNC powinien posiadać umiejętności programowania, obsługi obrabiarek CNC oraz znajomość procesów obróbczych. Wymagana jest także precyzja, umiejętność pracy w zespole oraz zdolność do rozwiązywania problemów technicznych.

 

Absolwent powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

 1. Przygotowywania obrabiarek skrawających konwencjonalnych i sterowanych numerycznie do planowanej obróbki;
 2. Wykonywania obróbki na konwencjonalnych obrabiarkach skrawających zgodnie z dokumentacją technologiczną;
 3. Wykonywania obróbki na obrabiarkach skrawających sterowanych numerycznie zgodnie z dokumentacją technologiczną.

 

Nazwa jednostki efektów kształcenia

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podstawy obróbki ręcznej i maszynowej oraz montażu

Przygotowywanie obrabiarek skrawających do obróbki

Wykonywanie obróbki na konwencjonalnych obrabiarkach skrawających

Wykonywanie obróbki na obrabiarkach skrawających sterowanych numerycznie

Język obcy zawodowy

Opis zawodu

Specjalista procesów produkcji maszyn i urządzeń jest odpowiedzialny za nadzorowanie procesów produkcyjnych w zakładach, fabrykach lub firmach zajmujących się produkcją maszyn i urządzeń. Jego głównym zadaniem jest zapewnienie efektywnego i bezpiecznego przebiegu produkcji oraz nadzór nad pracą zespołu produkcyjnego.

Do głównych obowiązków specjalista procesów produkcji maszyn i urządzeń należy:

 1. Planowanie i organizacja produkcji maszyn i urządzeń w zakładzie produkcyjnym.
 2. Nadzór nad procesem produkcji, w tym kontrola jakości, terminowości i kosztów produkcji.
 3. Koordynacja pracy zespołu produkcyjnego oraz nadzór nad realizacją zadań przez pracowników.
 4. Rozwiązywanie problemów produkcyjnych i doskonalenie procesów produkcyjnych.
 5. Współpraca z innymi działami firmy, takimi jak dział techniczny, dział zakupów czy dział sprzedaży.
 6. Zapewnienie przestrzegania norm bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie produkcyjnym.

Specjalista procesów produkcji maszyn i urządzeń powinien posiadać doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku oraz doskonałe umiejętności organizacyjne, interpersonalne i zarządcze. Ważne jest również posiadanie wiedzy technicznej z zakresu produkcji maszyn i urządzeń oraz znajomość przepisów regulujących produkcję.

 

Absolwent powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

 1. Montowania maszyn i urządzeń;
 2. Obsługiwania maszyn i urządzeń;
 3. Instalowania i uruchamiania maszyn i urządzeń.
 4. Organizowania procesów obróbki i montażu części maszyn i urządzeń;
 5. Nadzorowania procesów obróbki i montażu części maszyn i urządzeń.

 

Nazwa jednostki efektów kształcenia

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podstawy obróbki ręcznej i maszynowej oraz montażu

Obsługa maszyn i urządzeń

Montaż maszyn i urządzeń

Podstawy procesów produkcyjnych

Organizowanie procesów technologicznych obróbki i montażu i demontażu części maszyn i urządzeń

Nadzorowanie procesów obróbki i montażu części maszyn i urządzeń

Język obcy zawodowy

Opis zawodu

Specjalista prac spawalniczych jest odpowiedzialny za nadzór nad pracami spawalniczymi oraz koordynację działań związanych z naprawą elementów maszyn, urządzeń i narzędzi. Jego głównym zadaniem jest zapewnienie, aby prace spawalnicze oraz naprawy były wykonane zgodnie z normami i standardami bezpieczeństwa.

Do głównych obowiązków specjalisty prac spawalniczych należy:

 1. Planowanie i organizacja prac spawalniczych
 2. Nadzór nad procesem spawania oraz kontrola jakości
 3. Zarządzanie zespołem pracowników spawalniczych
 4. Koordynacja działań związanych z naprawą elementów maszyn, urządzeń i narzędzi
 5. Monitorowanie stanu technicznego maszyn i urządzeń
 6. Rozwiązywanie problemów technicznych związanych z procesem spawania oraz naprawą elementów
 7. Współpraca z innymi działami firmy w zakresie zapewnienia sprawnego procesu produkcyjnego.

Specjalista prac spawalniczych musi posiadać umiejętności techniczne związane z procesem spawania oraz naprawą elementów maszyn, urządzeń i narzędzi. Wymagana jest również zdolność do zarządzania zespołem oraz doskonała organizacja pracy. Posiadanie certyfikatów z zakresu spawania oraz doświadczenie w dziedzinie naprawy elementów technicznych będzie dodatkowym atutem.

 

Absolwent powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

 1. Wykonywania elementów maszyn, urządzeń i narzędzi metodą obróbki ręcznej;
 2. Wykonywania elementów maszyn, urządzeń i narzędzi metodą obróbki maszynowej;
 3. Wykonywania połączeń elementów maszyn, urządzeń i narzędzi;
 4. Naprawy i konserwacji elementów maszyn, urządzeń i narzędzi.
 5. Rozróżniania wielorakich konstrukcji spajanych,
 6. Dobierania warunków spajania, wymagań jakości i metod badań połączeń dla wybranych rodzajów konstrukcji spawania,
 7. Planowania produkcji spawalniczej i organizacji stanowisk do spajania,
 8. Prowadzenia procesów spajania wybranymi metodami, zgrzewania, lutowania i klejenia,
 9. Nadzorowania przebiegu wytwarzania konstrukcji spajanych.

 

Nazwa jednostki efektów kształcenia

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podstawy obróbki ręcznej i maszynowej oraz montażu

Wykonywanie elementów maszyn, urządzeń i narzędzi metodą obróbki ręcznej

Wykonywanie elementów maszyn, urządzeń i narzędzi metodą obróbki maszynowej

Wykonywanie połączeń elementów maszyn, urządzeń i narzędzi

Naprawa i konserwacja elementów maszyn, urządzeń i narzędzi

Podstawy spawalnictwa

Organizowanie i wykonywanie procesów spajania

Nadzorowanie przebiegu wytwarzania konstrukcji spawanych

Język obcy zawodowy

Opis zawodu

Diagnosta mechatronicznych systemów pojazdów samochodowych jest specjalistą zajmującym się diagnostyką elektronicznych i mechanicznych systemów samochodowych.

Przykładowe czynności zawodowe diagnosty mechatronicznych systemów pojazdów samochodowych to:

 1. Diagnozowanie i identyfikowanie usterek oraz problemów technicznych w systemach mechatronicznych pojazdów samochodowych.
 2. Wykonywanie testów, pomiarów i analizy danych z różnych czujników i systemów pojazdu.
 3. Obsługa specjalistycznego sprzętu diagnostycznego i narzędzi do diagnozowania systemów mechatronicznych.
 4. Dokonywanie konserwacji i naprawy systemów mechatronicznych, w tym wymiana uszkodzonych części i elementów.
 5. Aktualizowanie oprogramowania systemów mechatronicznych oraz kalibracja podzespołów pojazdu.
 6. Współpraca z innymi specjalistami, mechanikami oraz klientami w celu ustalenia przyczyny usterek i zaproponowania rozwiązań.
 7. Prowadzenie dokumentacji dotyczącej diagnozy, naprawy i konserwacji systemów mechatronicznych pojazdów.

Do głównych zadań diagnosty należy przede wszystkim wykorzystywanie specjalistycznego sprzętu diagnostycznego do analizowania i identyfikowania usterek oraz problemów technicznych w pojazdach. W tym celu diagnosta przeprowadza testy i pomiary, interpretuje odczyty z komputerów pokładowych i analizuje dane techniczne, aby zlokalizować awarie i dokładnie określić ich przyczynę.

Ponadto diagnosta mechatronik zajmuje się również naprawą i regulacją systemów elektronicznych oraz mechanicznych w pojazdach samochodowych. Może także doradzać klientom w sprawie koniecznych napraw oraz udzielać porad dotyczących konserwacji i obowiązkowej diagnostyki.

Wymagania zawodowe dla diagnosty mechatronika obejmują znajomość elektroniki, mechaniki, pneumatyki oraz hydrauliki, umiejętność korzystania z narzędzi diagnostycznych oraz dobra orientacja w obsłudze komputerów. Ponadto warto posiadać certyfikaty potwierdzające kwalifikacje zawodowe w dziedzinie diagnostyki samochodowej.

 

Absolwent powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

 1. Przeprowadzania obsługi instalacji i konserwacji mechatronicznych systemów pojazdów samochodowych;
 2. Diagnozowania stanu technicznego mechatronicznych systemów pojazdów samochodowych;
 3. Wykonywania napraw elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych.

 

Nazwa jednostki efektów kształcenia

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podstawy motoryzacji

Przeprowadzanie obsługi i konserwacji mechatronicznych systemów pojazdów samochodowych

Diagnozowanie stanu technicznego mechatronicznych systemów pojazdów samochodowych

Wykonywanie napraw mechatronicznych układów pojazdów samochodowych

Język obcy zawodowy

Opis zawodu

Specjalista procesu obsługi pojazdów samochodowych jest odpowiedzialny za organizowanie i nadzorowanie prac związanych z obsługą i konserwacją samochodów w warsztacie samochodowym lub serwisie. Do jego głównych obowiązków należy koordynacja działań personelu, zarządzanie zapasami i materiałami eksploatacyjnymi, nadzór nad jakością wykonywanych usług oraz dbanie o zgodność z przepisami i standardami branżowymi.

Przykładowe czynności zawodowe specjalisty procesu obsługi pojazdów samochodowych to:

 1. Organizowanie harmonogramu napraw i przeglądów technicznych pojazdów
 2. Nadzorowanie pracy mechaników i innych pracowników serwisu
 3. Kontrola jakości wykonywanych prac i zapewnienie zgodności ze specyfikacją producenta
 4. Zarządzanie zapasami części i materiałów eksploatacyjnych
 5. Prowadzenie dokumentacji serwisowej i raportowanie działań
 6. Zapewnienie przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy
 7. Rozwiązywanie problemów technicznych i konfliktów między pracownikami
 8. Współpraca z klientami w zakresie ustalania zakresu i kosztów napraw
 9. Monitorowanie rynku i wprowadzanie nowych technologii i usług do serwisu

Specjalista procesu obsługi pojazdów samochodowych powinien być osobą dobrze zorganizowaną, komunikatywną i posiadająca wiedzę techniczną z zakresu konserwacji i napraw samochodów. Jest to stanowisko wymagające zarządzania zespołem oraz umiejętności rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji w dynamicznym środowisku.

 

Absolwent powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

 1. Wykonywania przeglądów podzespołów i zespołów stosowanych w pojazdach samochodowych,
 2. Diagnozowania stanu technicznego podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych,
 3. Wykonywania napraw pojazdów samochodowych;
 4. Diagnozowania stanu technicznego pojazdów samochodowych,
 5. Obsługiwania i naprawiania pojazdów samochodowych,
 6. Organizowanie i nadzorowanie procesu obsługi pojazdów samochodowych,
 7. Przeprowadzanie badań technicznych pojazdów samochodowych.

 

Nazwa jednostki efektów kształcenia

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podstawy motoryzacji

Przeprowadzanie obsługi podzespołów i zespołów stosowanych w pojazdach samochodowych

Diagnozowanie stanu technicznego podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

Wykonywanie napraw pojazdów samochodowych

Użytkowanie pojazdów samochodowych

Organizowanie obsługi i naprawy pojazdów samochodowych

Nadzorowanie obsługi i naprawy pojazdów samochodowych

Przeprowadzanie badań technicznych pojazdów samochodowych

Język obcy zawodowy

Opis zawodu

 Specjalista prac graficznych i publikacji cyfrowych jest odpowiedzialny za organizację i nadzór nad procesem tworzenia materiałów graficznych oraz publikacji w formie cyfrowej.

Do jego głównych obowiązków należy:

 1. Planowanie i koordynowanie prac związanych z projektowaniem graficznym, w tym zarządzanie zespołem projektantów i grafików.
 2. Nadzór nad procesem produkcji materiałów graficznych, w tym ocena i poprawianie projektów.
 3. Tworzenie layoutów i projektów graficznych zgodnie z wytycznymi klienta.
 4. Optymalizacja materiałów graficznych do publikacji cyfrowych na różnych platformach.
 5. Zarządzanie bazą zdjęć, grafik i innych elementów potrzebnych do publikacji cyfrowych.
 6. Kontrola jakości oraz terminowości dostarczania gotowych materiałów.
 7. Stałe poszukiwanie nowych trendów i rozwiązań w dziedzinie grafiki i publikacji cyfrowych.

Specjalista prac graficznych i publikacji cyfrowych powinien być kreatywnym i zaradnym profesjonalistą, posiadającym umiejętność organizacji pracy i koordynacji zespołu. Jest to zawód wymagający umiejętności w pracy z programami graficznymi oraz znajomością trendów w dziedzinie dizajnu i publikacji cyfrowych.

 

Absolwent powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

 1. Przygotowania materiałów cyfrowych do wykonania projektów graficznych,
 2. Opracowania publikacji i prac graficznych do druku,
 3. Przygotowania publikacji elektronicznych;

 

Nazwa jednostki efektów kształcenia

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podstawy poligrafii

Przygotowanie materiałów graficznych

Projektowanie prac graficznych i publikacji

Przygotowanie prac graficznych do drukowania i publikacji

Język obcy zawodowy

Opis zawodu

Specjalista obróbki druku i druku cyfrowego to osoba odpowiedzialna za organizację i nadzór nad procesem produkcji materiałów drukowanych. Jest to zawód wymagający, który wymaga zarówno umiejętności technicznych, jak i organizacyjnych.

Do obowiązków specjalisty obróbki druku i druku cyfrowego należy między innymi:

 1. Planowanie i nadzór nad procesem produkcyjnym, włączając w to przygotowanie materiałów, ustawienie maszyn, kontrolę jakości oraz termionowanie terminów wykonania zleceń.
 2. Dobieranie odpowiednich technologii druku do konkretnych projektów.
 3. Zarządzanie zespołem pracowników, w tym szkolenie i nadzór nad ich pracą.
 4. Monitorowanie i kontrola kosztów produkcji oraz dbanie o efektywność procesów.
 5. Współpraca z klientami w celu zrozumienia ich potrzeb i zapewnienie zgodności wydruków z ich oczekiwaniami.

Specjalista obróbki druku i druku cyfrowego powinien być dobrze zorganizowany, komunikatywny, kreatywny i umieć szybko podejmować decyzje. Wymagane są również umiejętności techniczne związane z obsługą maszyn drukarskich oraz znajomość programów graficznych.

Ogólnie rzecz biorąc, kierownik obróbki druku i druku cyfrowego ma za zadanie zapewnić sprawne i efektywne funkcjonowanie działu produkcyjnego oraz dostarczyć klientom wysokiej jakości materiały drukowane.

 

Absolwent powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

 1. Drukowania cyfrowego,
 2. Obróbki druków cyfrowych,
 3. Planowania i kontrolowania produkcji poligraficznej,
 4. Drukowania i obróbki druków 3D.

 

Nazwa jednostki efektów kształcenia

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podstawy poligrafii

Drukowanie cyfrowe

Planowanie i kontrolowanie produkcji poligraficznej

Drukowanie 3D

Język obcy zawodowy

Opis zawodu

Specjalista transportu drogowego zajmuje się organizacją, planowaniem i zarządzaniem transportem drogowym w firmie. Do jego obowiązków należy m.in. przeprowadzanie analizy zapotrzebowania na transport, dobieranie optymalnych dróg i tras, negocjowanie warunków umów z przewoźnikami, monitorowanie realizacji przewozów oraz rozwiązywanie ewentualnych problemów i konfliktów w trakcie transportu.

Czynności zawodowe specjalisty transportu drogowego to m.in.:

 1. Planowanie i organizacja tras transportowych
 2. Kontrola nad realizacją przewozów
 3. Negocjacje z przewoźnikami w sprawie warunków współpracy
 4. Monitorowanie kosztów transportu
 5. Zarządzanie flotą pojazdów
 6. Wykonywanie analiz efektywności transportu
 7. Ewentualne rozwiązywanie konfliktów i problemów w trakcie transportu.

Specjalista transportu drogowego zapewnia, że transport odbywa się sprawnie, bezpiecznie i zgodnie z planem. Do tego celu wykorzystuje narzędzia informatyczne, takie jak systemy zarządzania transportem, GPS czy monitoring floty pojazdów. Ponadto dba o kontrolę kosztów związanych z transportem, optymalizuje procesy logistyczne oraz dostosowuje strategie transportowe do zmieniających się warunków rynkowych.

Współpracuje także z innymi działami firmy, takimi jak magazyn, produkcja czy sprzedaż, aby zapewnić spójność działań logistycznych oraz efektywność całego procesu dostaw. Specjalista transportu drogowego musi być dobrze zorganizowany, umiejętnie zarządzać czasem i potrafić działać w warunkach stresu oraz presji czasu.

Ponadto powinien być dobrze zorientowany w przepisach prawa drogowego oraz mieć umiejętność analizowania danych oraz podejmowania szybkich decyzji. W dzisiejszych czasach, w których konkurencja na rynku logistycznym jest coraz większa, rola specjalisty transportu drogowego staje się coraz bardziej istotna dla sukcesu firmy.

 

Absolwent powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

 1. Przygotowania do kierowania pojazdami samochodowymi w zakresie niezbędnym do uzyskania prawa jazdy kategorii B, C oraz kwalifikacji wstępnej;
 2. Oceniania stanu technicznego środków transportu drogowego;
 3. Wykonywania prac związanych z obsługą środków transportu drogowego;
 4. Wykonywania prac związanych z przewozem drogowym rzeczy
 5. Planowania i organizowania prac dotyczących przewozu drogowego osób oraz ładunków;
 6. Prowadzenia dokumentacji dotyczącej przewozu drogowego osób i ładunków;
 7. Przygotowania do kierowania pojazdami samochodowymi w zakresie niezbędnym do uzyskania prawa jazdy kategorii C+E.

 

Nazwa jednostki efektów kształcenia

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podstawy transportu drogowego

Przygotowanie do kierowania pojazdami w zakresie niezbędnym do uzyskania  prawa jazdy kategorii B, C oraz kwalifikacji wstępnej

Obsługa środków transportu drogowego

Użytkowanie środków transportu drogowego

Podstawy transportu drogowego

Organizowanie przewozu towarów i ładunków

Przygotowanie do kierowania pojazdami w zakresie niezbędnym do uzyskania prawa jazdy kategorii C+E

Organizacja transportu drogowego osób

Język obcy zawodowy

Opis zawodu

Specjalista ochrony środowiska zajmuje się badaniem, analizowaniem i oceną różnych aspektów środowiska naturalnego w celu zapewnienia jego ochrony i zrównoważonego rozwoju. Do głównych zadań zawodowych specjalisty ochrony środowiska należy monitorowanie jakości powietrza, wody i gleby, identyfikacja potencjalnych zagrożeń dla środowiska oraz opracowanie i wdrażanie programów i strategii ochrony środowiska.

Specjalista ochrony środowiska może również zajmować się analizą skutków oddziaływania konkretnych działalności gospodarczych na środowisko oraz prowadzeniem działań mających na celu minimalizację tych skutków. Ponadto może także doradzać firmom i instytucjom w kwestiach związanych z ochroną środowiska oraz działać jako ekspert w przypadku sporów i problemów środowiskowych.

Czynności zawodowe specjalisty ochrony środowiska

 1. Analiza wpływu działań przemysłowych i urbanistycznych na środowisko naturalne
 2. Opracowywanie planów zarządzania odpadami i substancjami chemicznymi
 3. Monitorowanie jakości powietrza, wody i gleby
 4. Doradztwo w zakresie stosowania technologii przyjaznych dla środowiska
 5. Przeprowadzanie audytów środowiskowych w firmach i instytucjach
 6. Opracowywanie raportów dotyczących stanu środowiska na danej terenie
 7. Organizowanie działań edukacyjnych i kampanii informacyjnych dotyczących ochrony środowiska
 8. Współpraca z innymi specjalistami, administracją publiczną i organizacjami pozarządowymi w celu podejmowania działań na rzecz ochrony środowiska.

Inne czynności zawodowe specjalisty ochrony środowiska mogą obejmować sporządzanie raportów i analiz dotyczących stanu środowiska, udział w kontrolach inspekcyjnych oraz współpracę z organizacjami i instytucjami zajmującymi się ochroną środowiska.

Ogólnie rzecz biorąc, specjalista ochrony środowiska ma za zadanie dbanie o stan środowiska naturalnego i promowanie zrównoważonego rozwoju, a jego praca ma istotny wpływ na jakość życia ludzi oraz zachowanie różnorodności biologicznej.

 

Absolwent powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

 1. Monitorowania poziomu zanieczyszczeń powietrza, wód i gleb;
 2. Oceny stanu powietrza, wód i gleb;
 3. Planowania i prowadzenia gospodarki odpadami;
 4. Planowania i realizacji działań na rzecz ochrony środowiska.

 

Nazwa jednostki efektów kształcenia

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podstawy ochrony środowiska

Monitorowanie stopnia zanieczyszczenia środowiska

Ocena stopnia zanieczyszczenia środowiska

Planowanie i realizacja zadań w ochronie środowiska

Język obcy zawodowy

Opis zawodu

Specjalista administracji to osoba zajmująca się organizacją i zarządzaniem dokumentacją oraz sprawami biurowymi w firmie, instytucji publicznej lub innej organizacji. Do jej głównych obowiązków należą:

 1. Obsługa korespondencji firmowej – przyjmowanie, wysyłanie i archiwizowanie dokumentów oraz e-maili.
 2. Prowadzenie rejestru korespondencji oraz bieżącej dokumentacji.
 3. Obsługa urządzeń biurowych, takich jak kopiarki, drukarki, faksy oraz komputery.
 4. Przygotowywanie dokumentów, raportów, prezentacji i innych materiałów biurowych.
 5. Organizowanie spotkań, konferencji i podróży służbowych dla pracowników.
 6. Jawnienie się informacjami na temat firmowych procedur i regulacji.
 7. Wspieranie działu personalnego w procesach rekrutacyjnych, przygotowywanie dokumentacji dla nowych pracowników oraz tworzenie umów i list płac.
 8. Prowadzenie bieżącej korespondencji z klientami oraz obsługa zleceń i zamówień.

Specjalista administracji musi posiadać umiejętność organizacji pracy, doskonałą znajomość obsługi komputera oraz programów biurowych, a także być komunikatywnym, sumiennym i dokładnym w swoich działaniach. Powinien również być elastyczny i potrafić radzić sobie w zmieniających się warunkach pracy.

 

Absolwent powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

 1. Wykonywania prac biurowych w jednostce administracji;
 2. Udzielania informacji pracownikom oraz klientom;
 3. Kopletowania i porządkowania aktów prawnych w jednostce administracji;
 4. Sporządzania protokołów, analiz i sprawozdań;
 5. Udostępniania dokumentów klientom wewnętrznym i zewnętrznym;
 6. Prowadzenia dokumentacji kadrowej pracowników;
 7. Sporządzania dokumentów finansowych zgodnie z procedurami;
 8. Sporządzania dokumentów dotyczących spraw administracyjnych w jednostce administracji;
 9. Przygotowania i prowadzenia postępowania administracyjnego

 

Nazwa jednostki efektów kształcenia

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podstawy administracji i prac biurowych

Sporządzanie dokumentów dotyczących spraw administracyjnych

Przygotowywanie i prowadzenie postępowania administracyjnego

Sporządzanie analiz i sprawozdań

Język obcy zawodowy

Opis zawodu

Specjalista ekonomista to osoba posiadająca wiedzę i umiejętności z zakresu ekonomii, analizowania danych finansowych, planowania i prognozowania różnych procesów gospodarczych. Głównym zadaniem ekonomisty jest analiza ekonomiczna, identyfikacja trendów rynkowych, opracowywanie strategii rozwoju finansowego oraz doradzanie firmom i instytucjom w zakresie zarządzania finansami.

Czynności zawodowe specjalisty ekonomisty to między innymi:

 1. Analiza danych statystycznych i finansowych.
 2. Opracowywanie raportów, analiz i prognoz ekonomicznych.
 3. Doradztwo w zakresie zarządzania finansami i inwestycjami.
 4. Opracowywanie strategii rozwoju finansowego.
 5. Monitorowanie trendów rynkowych i ekonomicznych.
 6. Koordynowanie działań zespołu ekonomicznego.
 7. Udzielanie konsultacji i szkoleń z zakresu ekonomii.
 8. Komunikacja z partnerami biznesowymi i instytucjami finansowymi.

Specjalista ekonomista może pracować w różnych sektorach gospodarki, takich jak instytucje finansowe, firmy i przedsiębiorstwa, agencje rządowe, think tanki czy instytuty badawcze. Jego praca jest kluczowa dla właściwego funkcjonowania gospodarki i podejmowania strategicznych decyzji finansowych.

 

Absolwent powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

 1. Stosowania przepisów prawa w prowadzeniu działalności,
 2. Prowadzenia dokumentacji biurowej i magazynowej,
 3. Prowadzenia dokumentacji procesu sprzedaży,
 4. Gospodarowania rzeczowymi składnikami majątku,
 5. Sporządzania biznesplanu;

 

Nazwa jednostki efektów kształcenia

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podstawy ekonomii i statystyki

Stosowanie przepisów prawa w prowadzeniu działalności jednostki organizacyjnej

Wykonywanie prac biurowych

Gospodarowanie zasobami rzeczowymi i dokumentowanie zdarzeń gospodarczych

Sporządzanie biznesplanu

Język obcy zawodowy

Opis zawodu

Specjalista kadrowo-płacowy i gospodarki finansowej to osoba odpowiedzialna za prowadzenie dokumentacji związanej z zatrudnieniem pracowników oraz rozliczeniem ich wynagrodzeń. Do obowiązków tego specjalisty należy m.in. tworzenie umów o pracę, prowadzenie ewidencji pracowniczej, naliczanie wynagrodzeń, składek ZUS oraz podatków, dbanie o terminowe wypłaty wynagrodzeń, tworzenie raportów i sprawozdań finansowych.

Czynności zawodowe specjalisty kadrowo-płacowego i gospodarki finansowej obejmują między innymi:

 1. Przyjmowanie nowych pracowników i załatwianie formalności związanych z ich zatrudnieniem,
 2. Prowadzenie dokumentacji kadrowej oraz płacowej,
 3. Naliczanie wynagrodzeń oraz składek ZUS,
 4. Rozliczanie urlopów, zwolnień lekarskich i innych świadczeń pracowniczych,
 5. Prowadzenie ksiąg rachunkowych dotyczących wynagrodzeń,
 6. Współpraca z instytucjami państwowymi w zakresie spraw związanych z zatrudnieniem,
 7. Tworzenie raportów i sprawozdań finansowych dla zarządu firmy,
 8. Monitorowanie zmian w przepisach prawa pracy oraz podatkowych i ich wpływ na działalność firmy.

Specjalista kadrowo-płacowy i gospodarki finansowej powinien posiadać dogłębną wiedzę z zakresu prawa pracy oraz rachunkowości, być precyzyjny, rzetelny i dyskretny. Ważne jest także posiadanie umiejętności pracy z programami komputerowymi oraz doskonała organizacja czasu pracy. W dzisiejszych czasach coraz większe znaczenie mają również umiejętności analityczne oraz komunikatywne, ponieważ specjalista ten musi współpracować zarówno z pracownikami zarządzającymi, jak i z zewnątrz firmą instytucjami.

 

Absolwent powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

 1. Prowadzenia rekrutacji i selekcjonowania kandydatów do pracy,
 2. Sporządzania dokumentacji kadrowej,
 3. Prowadzenia spraw związanych ze świadczeniami socjalnymi,
 4. Rozliczania wynagrodzeń i składek pobieranych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
 5. Prowadzenia analizy zatrudnienia i wynagrodzeń,
 6. Prowadzenia ewidencji podatkowych i rozliczeń podatkowych,
 7. Prowadzenia rozliczeń finansowych z kontrahentami i podmiotami rynku finansowego;

 

Nazwa jednostki efektów kształcenia

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podstawy ekonomii i statystyki

Prowadzenie spraw kadrowych i rozliczanie wynagrodzeń

Prowadzenie gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych

Język obcy zawodowy

Opis zawodu

Specjalista rachunkowości zajmuje się prowadzeniem księgowości w firmie lub na zlecenie klientów. Jest odpowiedzialny za prawidłowe i zgodne z przepisami podatkowymi i rachunkowością prowadzenie dokumentacji finansowej firmy.

Czynności zawodowe specjalisty rachunkowości obejmują między innymi:

 1. Prowadzenie pełnej księgowości firmy, w tym ewidencja dokumentów, rozliczanie transakcji finansowych oraz przygotowywanie sprawozdań finansowych.
 2. Opracowywanie raportów i analiz finansowych dla zarządu firmy w celu oceny kondycji finansowej i planowania dalszych działań.
 3. Przygotowywanie deklaracji podatkowych i rozliczeń z instytucjami podatkowymi.
 4. Monitorowanie i kontrola zgodności z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego i księgowego.
 5. Doradztwo podatkowe i rozwiązywanie problemów związanych z kwestiami finansowymi.
 6. Współpraca z audytorami zewnętrznymi podczas przeprowadzania audytów finansowych.
 7. Prowadzenie ewidencji środków trwałych i amortyzacji.
 8. Ustalanie polityki rachunkowości w firmie oraz dbanie o jej przestrzeganie.
 9. Szkolenie i wsparcie innych pracowników firmy w kwestiach związanych z rachunkowością.
 10. Śledzenie zmian w przepisach podatkowych i księgowych oraz dostosowywanie procedur księgowych do obowiązujących regulacji.

Do zadań specjalisty rachunkowości należy m.in. księgowanie dokumentów, rozliczanie podatków, sporządzanie sprawozdań finansowych, monitorowanie i analizowanie kosztów, opracowywanie budżetów oraz rozliczanie wynagrodzeń pracowników.

Specjalista rachunkowości musi posiadać dobrą znajomość prawa podatkowego i rachunkowości, umiejętność obsługi programów księgowych, dokładność, skrupulatność oraz umiejętność analitycznego myślenia.

 

Absolwent powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

 1. Organizowania rachunkowości jednostek organizacyjnych,
 2. Ewidencjonowania operacji gospodarczych,
 3. Przeprowadzania inwentaryzacji i rozliczania jej wyników,
 4. Wyceniania składników aktywów i pasywów,
 5. Ustalania wyniku finansowego,
 6. Sporządzania jednostkowych sprawozdań finansowych,
 7. Prowadzenia analizy finansowej.

 

Nazwa jednostki efektów kształcenia

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podstawy ekonomii i statystyki

Prowadzenie ksiąg rachunkowych

Przeprowadzanie inwentaryzacji i rozliczanie jej wyników

Prowadzenie wyceny aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego

Sporządzanie jednostkowego sprawozdania finansowego i prowadzenie analizy finansowej

Język obcy zawodowy

Opis zawodu

Specjalista handlowiec zajmuje się sprzedażą produktów lub usług firmy, poszukiwaniem nowych klientów oraz budowaniem relacji z istniejącymi klientami. Jego głównym celem jest osiągnięcie założonych celów sprzedażowych i zwiększenie zysków przedsiębiorstwa.

Do głównych obowiązków specjalisty handlowca należy:

 1. opracowywanie strategii sprzedażowych i planów działania
 2. negocjowanie warunków umów handlowych
 3. monitorowanie rynku i konkurencji
 4. budowanie długotrwałych relacji z klientami
 5. prezentowanie oferty firmy oraz doradztwo w zakresie produktów lub usług
 6. raportowanie wyników sprzedażowych i przygotowywanie raportów dla przełożonych

Specjalista handlowiec powinien posiadać doskonałe umiejętności komunikacyjne, negocjacyjne oraz organizacyjne. Musi być samodzielny, kreatywny i proaktywny w działaniu. Dodatkowo, ważne jest posiadanie wiedzy z zakresu marketingu, ekonomii oraz znajomość specyfiki branży, w której działa firma.

Ponadto, specjalista handlowiec powinien być gotowy na częste podróże służbowe oraz elastyczny w swoim grafiku pracy, aby móc dostosować się do potrzeb klientów i firmy. Jest to zawód wymagający wysokiego poziomu zaangażowania oraz umiejętności przekonywania i motywowania innych osób.

 

Absolwent powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

 1. Wykonywania prac związanych z obsługą klientów oraz realizacją transakcji kupna i sprzedaży,
 2. Przyjmowania dostaw oraz przygotowywania towarów do sprzedaży;
 3. Planowania działań sprzedażowych i monitorowanie ich efektów,
 4. Organizowania i prowadzenia działań handlowych,
 5. Aktywnej komunikacji z klientem biznesowym.

 

Nazwa jednostki efektów kształcenia

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podstawy handlu

Organizowanie sprzedaży

Sprzedaż towarów

Planowanie działań sprzedażowych i monitorowanie realizacji budżetu

Zarządzanie działaniami handlowymi

Organizacja gospodarki magazynowej

Prowadzenie działań posprzedażowych

Sporządzanie dokumentacji ekonomiczno-finansowej

Język obcy zawodowy

Opis zawodu

Specjalista usług hotelarskich zajmuje się obsługą gości w hotelach, motelsach, pensjonatach i innych obiektach noclegowych. Jego głównym celem jest zapewnienie klientom komfortowego i przyjemnego pobytu.

Do głównych obowiązków specjalisty usług hotelarskich należą:

 1. Rejestracja gości – przyjmowanie rezerwacji, zameldowywanie gości oraz przekazywanie kluczy do pokoi.
 2. Obsługa recepcji – udzielanie informacji turystycznych, udzielanie pomocy w kwestiach dotyczących pobytu, obsługa korespondencji.
 3. Zarządzanie rezerwacjami – dbanie o aktualność informacji o dostępności pokoi, przyjmowanie i obsługa rezerwacji online oraz telefonicznie.
 4. Obsługa płatności – pobieranie opłat za pokoje, obsługa terminali płatniczych, wystawianie faktur.
 5. Pomoc gościom – udzielanie informacji o atrakcjach turystycznych, restauracjach, transportach oraz organizowanie wycieczek.
 6. Obsługa skarg i reklamacji – rozwiązanie problemów gości, udzielanie pomocy w przypadku niezadowolenia.
 7. Utrzymanie porządku – dbanie o czystość recepcji i lobby hotelu, zamawianie usług sprzątających, utrzymywanie porządku na terenie hotelu.

Specjalista usług hotelarskich musi posiadać umiejętności komunikacyjne, organizacyjne oraz interpersonalne, aby zapewnić gościom jak najlepsze warunki pobytu. Jest to praca wymagająca cierpliwości, elastyczności oraz umiejętności radzenia sobie z sytuacjami stresowymi.

 

Absolwent powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

 1. Utrzymywania czystości i porządku w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie,
 2. Przygotowywania i podawania śniadań,
 3. Organizowania usług dodatkowych w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie.
 4. Rezerwacji usług hotelarskich,
 5. Obsługi gości w recepcji.

 

Nazwa jednostki efektów kształcenia

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podstawy hotelarstwa

Utrzymywanie czystości i porządku w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie

Przygotowywanie i podawanie śniadań

Organizowanie usług dodatkowych w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie

Rezerwacja usług hotelarskich

Obsługa gości w recepcji

Język obcy zawodowy

Opis zawodu

Specjalista animator imprez i usług turystycznych jest odpowiedzialny za organizowanie i prowadzenie różnego rodzaju rozrywek, aktywności i atrakcji dla gości w miejscach turystycznych, hotelach, kurortach, klubach wakacyjnych, na statkach wycieczkowych czy podczas festiwali i imprez plenerowych.

Do głównych obowiązków specjalisty animatora imprez i usług turystycznych należą:

 1. Planowanie, organizowanie i koordynowanie imprez turystycznych
 2. Opracowywanie programów imprez atrakcyjnych dla klientów
 3. Negocjowanie umów z dostawcami usług turystycznych (np. hotelami, przewoźnikami)
 4. Rezerwowanie miejsc noclegowych, biletów lotniczych, wycieczek itp.
 5. Koordynowanie pracy zespołu animacyjnego na miejscu imprezy
 6. Realizacja działań marketingowych i promocyjnych dla imprez
 7. Rozwiązywanie ewentualnych problemów i konfliktów podczas trwania imprezy
 8. Monitorowanie jakości usług i zbieranie opinii od klientów
 9. Zarządzanie budżetem imprezy i raportowanie działań.

Do głównych obowiązków specjalisty animacji należy planowanie i realizacja programu rozrywkowego, prowadzenie gier i konkursów, animacja dla dzieci i dorosłych, organizacja wieczornych pokazów, dyskotek czy innych wydarzeń specjalnych. Ponadto, animatorzy turystyczni dbają o zapewnienie gościom odpowiedniego komfortu oraz wykonywanie wszelkich działań mających pozytywnie wpłynąć na ich doświadczenie związane z wyjazdem.

Ponadto, animatorzy turystyczni dbają o zapewnienie gościom odpowiedniego komfortu oraz wykonywanie wszelkich działań mających pozytywnie wpłynąć na ich doświadczenie związane z wyjazdem.

Specjalista animator imprez i usług turystycznych powinien posiadać umiejętności interpersonalne, kreatywność, elastyczność oraz umiejętność prowadzenia grupy ludzi. Wymaga się również znajomości języków obcych, zwłaszcza w miejscach turystycznych o międzynarodowej klienteli.

Ogólnie rzecz biorąc, praca specjalisty animatora to wyjątkowo interesujące zajęcie, które pozwala łączyć pasję do podróży i rozrywki z możliwością pracy z ludźmi i tworzenia niezapomnianych wrażeń dla turystów.

 

Absolwent powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

 1. Projektowania imprez i usług turystycznych,
 2. Zamawiania imprez i usług turystycznych;

 

Nazwa jednostki efektów kształcenia

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podstawy turystyki

Projektowanie imprez i dobór usług turystycznych

Kalkulowanie kosztów imprez i usług turystycznych

Rezerwacja usług i imprez turystycznych

Język obcy zawodowy

Opis zawodu

Specjalista ds. rozliczeń imprez i usług turystycznych jest osobą odpowiedzialną za prawidłowe rozliczanie kosztów związanych z organizacją imprez turystycznych. Do jego obowiązków należy m.in. weryfikacja i analiza faktur od dostawców, kontrola kosztów związanych z transportem, zakwaterowaniem, wyżywieniem i atrakcjami turystycznymi, a także sporządzanie raportów finansowych.

Do głównych obowiązków specjalisty ds. rozliczeń imprez i usług turystycznych należą:

 1. Prowadzenie rozliczeń finansowych związanych z organizacją imprez i usług turystycznych
 2. Tworzenie budżetu dla poszczególnych wydarzeń i monitorowanie jego realizacji
 3. Współpraca z dostawcami usług turystycznych w zakresie negocjacji warunków i dokonywania płatności
 4. Dokonywanie analizy kosztów i przychodów związanych z imprezami i usługami turystycznymi
 5. Tworzenie raportów finansowych dotyczących wydarzeń i usług turystycznych
 6. Zarządzanie fakturami i dokumentami księgowymi związanymi z działalnością turystyczną
 7. Rozliczanie kosztów związanych z zakwaterowaniem, transportem i innymi usługami świadczonymi podczas imprez
 8. Współpraca z innymi działami w firmie w celu zapewnienia prawidłowego rozliczania imprez i usług turystycznych.

Ponadto specjalista ds. rozliczeń imprez i usług turystycznych odpowiedzialny jest za monitorowanie budżetu imprezy oraz dbanie o zgodność dokumentów finansowych z obowiązującymi przepisami prawnymi. Współpracuje również z innymi działami firmy w celu zapewnienia płynności finansowej i skutecznej organizacji wydarzeń.

Podsumowując, specjalista ds. rozliczeń imprez i usług turystycznych to osoba, która dba o prawidłowe rozliczanie kosztów związanych z organizacją imprez turystycznych oraz zapewnia transparentność i efektywność finansową działań związanych z turystyką.

 

Absolwent powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

 1. Prowadzenia informacji turystycznej,
 2. Obsługi klientów korzystających z usług turystycznych,
 3. Rozliczania usług i imprez turystycznych

 

Nazwa jednostki efektów kształcenia

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podstawy turystyki

Organizowanie informacji turystycznej

Sprzedaż imprez i usług turystycznych

Realizacja imprez i usług turystycznych

Rozliczanie imprez i usług turystycznych

Język obcy zawodowy

Opis zawodu

Specjalista działalności turystycznej na obszarach wiejskich zajmuje się planowaniem, organizacją i promocją turystyki na terenach wiejskich. Jego głównym celem jest rozwijanie atrakcyjnych ofert turystycznych, które przyciągną do regionu zarówno turystów krajowych, jak i zagranicznych.

Do głównych obowiązków specjalisty działalności turystycznej na obszarach wiejskich należy:

 1. opracowywanie atrakcyjnych pakietów turystycznych, takich jak wycieczki, pakiety weekendowe czy kolonie
 2. współpraca z lokalnymi mieszkańcami, przedsiębiorcami i instytucjami w celu promocji regionu jako atrakcyjnego miejsca do odwiedzenia
 3. organizacja imprez kulturalnych, sportowych czy gastronomicznych, mających na celu przyciągnięcie turystów
 4. dbanie o infrastrukturę turystyczną, taką jak szlaki turystyczne, pensjonaty czy restauracje
 5. prowadzenie działań marketingowych w celu promocji regionu jako atrakcyjnego celu podróży
 6. analiza trendów turystycznych i dostosowywanie oferty do zmieniających się potrzeb turystów.

Specjalista działalności turystycznej na obszarach wiejskich musi posiadać umiejętności organizacyjne, komunikacyjne oraz kreatywność. Powinien być otwarty na współpracę z różnymi lokalnymi podmiotami oraz posiadać wiedzę na temat turystyki wiejskiej i ekologicznej. Jest to zawód odpowiedzialny, ale jednocześnie bardzo satysfakcjonujący, zwłaszcza dla osób, które cenią kontakt z naturą i chcą przyczynić się do rozwoju lokalnych społeczności.

 

Absolwent powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

 1. Przygotowania i sprzedaży imprez i usług turystycznych na obszarach wiejskich,
 2. Realizowania i rozliczania imprez i usług turystycznych na obszarach wiejskich;

 

Nazwa jednostki efektów kształcenia

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podstawy turystyki na obszarach wiejskich

Przygotowanie i sprzedaż imprez i usług turystycznych

Realizowanie imprez i usług turystycznych

Rozliczanie imprez i usług turystycznych

Język obcy zawodowy

Opis zawodu

Specjalista ds. gospodarstw agroturystycznych zajmuje się planowaniem, organizowaniem i zarządzaniem agroturystyką na terenie gospodarstwa rolnego. Jego głównym celem jest promowanie rolnictwa, turystyki wiejskiej oraz ochrony środowiska naturalnego.

Do głównych obowiązków specjalisty ds. gospodarstw agroturystycznych należy między innymi:

 1. opracowywanie strategii rozwoju agroturystyki na terenie gospodarstwa
 2. organizowanie atrakcyjnych form wypoczynku i aktywności dla gości
 3. dbanie o jakość świadczonych usług i standardy zakwaterowania
 4. promowanie lokalnych tradycji i kultury oraz produktów regionalnych
 5. współpraca z lokalnymi władzami, instytucjami oraz organizacjami turystycznymi
 6. zarządzanie zasobami ludzkimi i finansowymi gospodarstwa agroturystycznego
 7. dbanie o rozwój infrastruktury turystycznej na terenie gospodarstwa.

Specjalista ds. gospodarstw agroturystycznych powinien mieć szeroką wiedzę z zakresu rolnictwa, turystyki, zarządzania i marketingu. Wymaga się od niego umiejętności organizacyjnych, komunikacyjnych oraz kreatywnego myślenia. Istotne jest także posiadanie doświadczenia w pracy w branży agroturystycznej oraz znajomość specyfiki prowadzenia gospodarstwa rolnego.

Podsumowując, specjalista ds. gospodarstw agroturystycznych pełni kluczową rolę w promowaniu agroturystyki oraz rolnictwa ekologicznego, dostarczając gościom unikalnych doświadczeń związanych z życiem na wsi i kontaktu z przyrodą.

 

Absolwent powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

 1. Organizowania prac w gospodarstwie rolnym,
 2. Organizowania działalności agroturystycznej,
 3. Obsługiwania klienta w gospodarstwie agroturystycznym.

 

Nazwa jednostki efektów kształcenia

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podstawy turystyki na obszarach wiejskich

Prowadzenie produkcji w gospodarstwie rolnym

Dostosowanie gospodarstwa rolnego do działalności agroturystycznej

Obsługiwanie klienta w gospodarstwie agroturystycznym

Język obcy zawodowy

Opis zawodu

Specjalista bezpieczeństwa i higieny pracy to osoba odpowiedzialna za tworzenie i wdrażanie procedur i zasad zapewniających bezpieczeństwo oraz higienę pracy w miejscu pracy. Jego głównym celem jest zapewnienie, że pracownicy są chronieni przed wszelkimi zagrożeniami zdrowotnymi i mają odpowiednie warunki pracy.

Do obowiązków specjalisty bezpieczeństwa i higieny pracy należy:

 1. Monitorowanie warunków pracy i identyfikowanie potencjalnych zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników.
 2. Opracowywanie procedur bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zarządzanie nimi.
 3. Szkolenie pracowników w zakresie bezpiecznego i higienicznego wykonywania pracy.
 4. Prowadzenie kontroli i inspekcji w miejscu pracy w celu zapewnienia przestrzegania norm bezpieczeństwa i higieny pracy.
 5. Analiza wypadków, incydentów i chorób zawodowych oraz opracowywanie zaleceń mających na celu ich uniknięcie w przyszłości.
 6. Współpraca z organami nadzorczymi i służbami BHP w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

Zawód specjalisty bezpieczeństwa i higieny pracy wymaga specjalistycznej wiedzy z zakresu prawa pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz umiejętności interpersonalnych w celu skutecznej współpracy z pracownikami i innymi zaangażowanymi stronami.

 

Absolwent powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

 1. Monitorowania przestrzegania przepisów prawa z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy;
 2. Kontrolowania warunków technicznych i organizacyjnych związanych z bezpieczeństwem i ergonomią w skali zakładu pracy i w odniesieniu do stanowisk pracy;
 3. Opracowania i opiniowania planów modernizacji i rozwoju zakładu pracy zapewniających poprawę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy;
 4. Oceniania stopnia zagrożeń i ryzyka zawodowego powodowanego przez czynniki fizyczne, chemiczne, biologiczne i psychofizyczne występujące w środowisku pracy;
 5. Ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych;
 6. Organizowania i prowadzenia szkoleń wstępnych z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy

 

Nazwa jednostki efektów kształcenia

Podstawy bezpieczeństwa i higieny pracy

Monitorowanie przestrzegania przepisów prawa określających wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy

Doskonalenie ergonomicznych warunków pracy

Opracowywanie i opiniowanie planów modernizacji i rozwoju zakładu pracy zapewniających poprawę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy

Ocena ryzyka zawodowego

Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych

Organizowanie i prowadzenie szkoleń wstępnych oraz popularyzacja problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy

Język obcy zawodowy

Opis zawodu

Specjalista ochrony fizycznej osób i mienia to osoba odpowiedzialna za zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zarówno ludzi, jak i mienia. Do jego głównych obowiązków należy monitorowanie terenu, kontrola dostępu do obiektu, reagowanie na sytuacje awaryjne oraz zapobieganie kradzieżom i wandalizmowi.

Czynności zawodowe specjalisty ochrony fizycznej osób i mienia mogą obejmować:

 1. Patrolowanie terenu i monitorowanie systemów bezpieczeństwa.
 2. Kontrola dostępu osób do chronionego obiektu.
 3. Reagowanie na sytuacje alarmowe i interwencja w przypadku zagrożenia.
 4. Zabezpieczanie mienia przed kradzieżą i uszkodzeniem.
 5. Przeprowadzanie kontroli bagaży i osobistych przedmiotów w celu zapobiegania przemytowi niebezpiecznych substancji.
 6. Współpraca z organami ścigania w przypadku nielegalnych działań.

Specjalista ochrony fizycznej osób i mienia musi być odpowiednio przeszkolony w zakresie bezpieczeństwa oraz posiadać umiejętności interpersonalne, aby skutecznie zarządzać sytuacjami stresowymi. Ta praca wymaga także gotowości do działania w każdej chwili, dlatego osoba pracująca w tej branży musi być zdyscyplinowana i silna psychicznie.

 

Absolwent powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

 1. Organizowania i realizowania ochrony fizycznej oraz elementów zabezpieczenia technicznego;
 2. Organizowania i realizowania ochrony obszarów, obiektów oraz urządzeń podlegających obowiązkowej ochronie;
 3. Organizowania i realizowania ochrony wartości pieniężnych, innych przedmiotów wartościowych lub niebezpiecznych oraz informacji niejawnych;
 4. Organizowania i realizowania zabezpieczenia imprez masowych.

 

Nazwa jednostki efektów kształcenia

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podstawy ochrony i bezpieczeństwa osób i mienia

Organizowanie ochrony osób

Zabezpieczenia techniczne wspomagające ochronę osób i mienia

Zapewnianie ochrony obszarów, obiektów i urządzeń podlegających obowiązkowej ochronie

Realizowanie ochrony transportowanego mienia

Zapewnienie bezpieczeństwa na imprezie masowej

Język obcy zawodowy

Opis zawodu

Specjalista logistyk jest odpowiedzialny za planowanie, organizację, monitorowanie i kontrolę przepływu towarów, informacji i zasobów w łańcuchu dostaw. Jego głównym celem jest efektywne zarządzanie procesami logistycznymi w firmie, w celu optymalizacji kosztów i poprawy efektywności działań.

Do głównych zadań specjalisty logistyka należy:

 1. analiza i optymalizacja procesów logistycznych w firmie
 2. planowanie tras transportu towarów
 3. koordynacja działań dostawców i odbiorców
 4. zarządzanie magazynem i kontrola stanów magazynowych
 5. monitorowanie przepływu towarów i informacji w łańcuchu dostaw
 6. negocjowanie warunków umów z firmami transportowymi i dostawcami
 7. dbanie o terminową dostawę towarów do klientów
 8. rozwiązywanie problemów logistycznych i bieżących incydentów w transporcie

Aby być skutecznym specjalistą logistyki, konieczne jest posiadanie umiejętności analitycznych, organizacyjnych, komunikacyjnych oraz negocjacyjnych. Ponadto, ważne jest również posiadanie wiedzy na temat przepisów dotyczących transportu i logistyki oraz znajomość programów komputerowych wspomagających zarządzanie łańcuchem dostaw.

 

Absolwent powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

 1. Przyjmowania, przechowywania i wydawania towarów z magazynu,
 2. Monitorowania poziomu i stanu zapasów,
 3. Obsługiwania programów magazynowych,
 4. Prowadzenia dokumentacji magazynowej,
 5. Monitorowania procesów produkcyjnych i dystrybucyjnych;
 6. Planowania procesów transportowych,
 7. Organizowania procesów transportowych,
 8. Dokumentowania procesów transportowych

 

Nazwa jednostki efektów kształcenia

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podstawy logistyki

Organizowanie pracy magazynu

Przechowywanie zapasów

Przyjmowanie i wydawanie zapasów

Zabezpieczanie majątku

Obsługiwanie klientów i kontrahentów

Planowanie procesów transportowych

Organizowanie procesów transportowych   

Dokumentowanie realizacji procesów transportowych

Język obcy zawodowy

Opis zawodu

Spedytor jest specjalistą zajmującym się organizacją transportu towarów. Jego głównym zadaniem jest zapewnienie sprawnego przewozu produktów od punktu A do punktu B, dbając o wszystkie niezbędne formalności i dokumentację związane z transportem.

Do podstawowych obowiązków spedytora należą między innymi:

 1. Planowanie tras i wybór odpowiednich środków transportu.
 2. Negocjowanie warunków przewozu z przewoźnikami.
 3. Opracowywanie dokumentów transportowych i celnych.
 4. Koordynowanie i monitorowanie transportu.
 5. Rozwiązywanie ewentualnych problemów związanych z transportem.
 6. Nadzór nad stanem towarów i terminowością dostaw.
 7. Współpraca z innymi osobami zaangażowanymi w proces przewozu.

Ogólnie rzecz biorąc, spedytor ma za zadanie zapewnić, że towar dotrze do celu szybko, bezpiecznie i w możliwie najbardziej ekonomiczny sposób. Jego praca wymaga znajomości przepisów prawnych związanych z transportem oraz świetnych umiejętności organizacyjnych i komunikacyjnych. Jego zadaniem jest więc nie tylko zapewnienie transportu, ale także dbanie o bezpieczeństwo i jakość dostarczanych towarów.

 

Absolwent powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

 1. Planowania, organizowania i dokumentowania procesów transportowych;
 2. Prowadzenia dokumentacji dotyczącej rozliczeń z klientami i kontrahentami krajowymi oraz zagranicznymi;
 3. Wykonywania prac związanych z monitorowaniem przebiegu procesu transportowo-spedycyjnego

 

Nazwa jednostki efektów kształcenia

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podstawy spedycji

Planowanie realizacji procesów transportowych i spedycyjnych

Organizowanie procesów transportowych i spedycyjnych

Organizowanie procesu załadunkowego i rozładunkowego

Sporządzanie korespondencji i prowadzenie negocjacji

Kalkulowanie cen i dokumentowanie realizacji procesów transportowych i spedycyjnych

Język obcy zawodowy

Opis zawodu

Specjalista opiekunka dziecięca to zawód związany z szeroko pojętą opieką nad dziećmi, który może obejmować różne aspekty, takie jak wychowanie, edukacja oraz zapewnienie bezpieczeństwa i zdrowia dzieci. Specjaliści ci pracują w różnych środowiskach, takich jak przedszkola, żłobki, ośrodki wychowawcze, a także jako opiekunowie domowi.

Czynności zawodowe specjalisty opiekunki dziecięej:

 1. Planowanie i organizowanie zajęć: Opracowywanie planów zajęć dostosowanych do wieku i potrzeb dzieci, które wspierają rozwój poznawczy, emocjonalny i społeczny.
 2. Zapewnienie bezpieczeństwa: Monitorowanie dzieci podczas zabaw i zajęć, aby zapewnić im bezpieczeństwo fizyczne i emocjonalne.
 3. Wspieranie rozwoju dzieci: Pomoc w rozwoju umiejętności interpersonalnych, komunikacyjnych oraz motorycznych. Wspieranie dzieci w rozwiązywaniu problemów oraz nauce samodzielności.
 4. Komunikacja z rodzicami: Regularne informowanie rodziców o postępach dzieci, organizowanie spotkań oraz konsultacji w celu omówienia ich rozwoju i ewentualnych problemów.
 5. Ocena i dokumentowanie postępów: Obserwowanie i ocenianie rozwoju dzieci, prowadzenie dokumentacji dotyczącej ich zachowań, osiągnięć oraz potrzeb.
 6. Współpraca z innymi specjalistami: Współdziałanie z psychologami, pedagogami, lekarzami oraz innymi specjalistami, aby zapewnić kompleksową opiekę nad dziećmi.
 7. Organizacja okolicznościowych wydarzeń: Planowanie imprez i wydarzeń, takich jak wycieczki, koncerty czy przedstawienia, które umożliwiają dzieciom rozwój w różnych dziedzinach.
 8. Edukacja dotycząca zdrowia i higieny: Nauczanie dzieci o podstawowych zasadach zdrowego stylu życia, higieny oraz bezpieczeństwa.
 9. Wsparcie w rozwiązywaniu konfliktów: Pomoc dzieciom w radzeniu sobie z konfliktami interpersonalnymi oraz wsparcie w nauce empatii i zrozumienia dla innych.
 10. Szkolenia i rozwój zawodowy: Utrzymywanie aktualnej wiedzy na temat najlepszych praktyk w opiece nad dziećmi, uczestnictwo w kursach, warsztatach i szkoleniach, aby rozwijać kompetencje zawodowe.

Zawód specjalisty opieki dziecięcej wymaga zarówno pasji, jak i umiejętności interpersonalnych, empatii oraz cierpliwości. Praca ta jest niezwykle ważna dla rozwoju dzieci i ich przyszłości.

 

Absolwent powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

 1. Planowania i organizowania pracy opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej;
 2. Pielęgnowania dziecka zdrowego, chorego i z niepełnosprawnością;
 3. Prowadzenia działań wychowawczych i edukacyjnych wspomagających rozwój psychomotoryczny dziecka;
 4. Promowania zdrowia i prowadzenia działań profilaktycznych.

 

Nazwa jednostki efektów kształcenia

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podstawy opieki nad dzieckiem

Pielęgnowanie dziecka zdrowego

Pielęgnowanie dziecka chorego lub z niepełnosprawnością

Wychowanie i edukowanie dziecka

Rozwijanie wrażliwości artystycznej dziecka

Język obcy zawodowy

Opis zawodu

Specjalista kosmetolog to osoba, która zajmuje się świadczeniem różnorodnych usług związanych z pielęgnacją ciała, poprawą wyglądu oraz samopoczucia klientów. W swojej pracy łączy umiejętności z zakresu kosmetologii, dermatologii oraz estetyki.

Czynności zawodowe specjalisty kosmetologa:

 1. Konsultacje z klientem: Przeprowadzenie wstępnych rozmów z klientem w celu zrozumienia jego potrzeb, oczekiwań oraz stanu jego skóry.
 2. Analiza typu skóry: Ocena stanu skóry klienta, aby dobrać odpowiednie zabiegi oraz produkty kosmetyczne.
 3. Zabiegi kosmetyczne: Wykonywanie różnorodnych zabiegów, takich jak:
 • Cleansing (oczyszczanie twarzy)
 • Peelingi chemiczne i mechaniczne
 • Maski na twarz
 • Zabiegi nawilżające i odżywcze
 • Mezoterapia
 • Zabiegi przeciwstarzeniowe
 1. Depilacja: Przeprowadzanie zabiegów depilacji woskiem, pastą cukrową lub innymi metodami.
 2. Makijaż: Wykonywanie makijażu dziennego, wieczorowego, a także specjalistycznego (np. ślubnego).
 3. Doradztwo kosmetyczne: Udzielanie informacji na temat pielęgnacji skóry, odpowiednich kosmetyków oraz rutyn pielęgnacyjnych.
 4. Zabiegi na ciało: Przeprowadzanie masaży oraz zabiegów ujędrniających, modelujących czy wyszczuplających.
 5. Przygotowanie i dezynfekcja narzędzi: Dbanie o higienę pracy poprzez odpowiednie przygotowanie stanowiska oraz dezynfekcję narzędzi.
 6. Monitorowanie efektów: Obserwowanie rezultatów zabiegów oraz wprowadzanie ewentualnych korekt w planie pielęgnacyjnym.
 7. Edukacja klientów: Informowanie klientów o najnowszych trendach w kosmetyce oraz technikach pielęgnacyjnych.

Umiejętności i kwalifikacje:

 1. Dobra wiedza z zakresu anatomii i dermatologii.
 2. Umiejętności manualne i precyzyjność.
 3. Empatia i umiejętności interpersonalne.
 4. Znajomość aktualnych trendów w kosmetyce.
 5. Ukończone kursy i szkolenia z zakresu kosmetologii.

Specjalista usług kosmetycznych powinien nieustannie rozwijać swoje umiejętności i śledzić nowinki w branży, aby zapewnić klientom najwyższą jakość usług.

 

Absolwent powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

 1. Przeprowadzenia diagnozy kosmetycznej;
 2. Wykonywania zabiegów pielęgnacji i upiększających;
 3. Udzielania porad kosmetycznych;
 4. Organizowania i prowadzenia gabinetu kosmetycznego

 

Nazwa jednostki efektów kształcenia

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podstawy kosmetyki

Wykorzystanie wiedzy z zakresu anatomii i dermatologii w diagnostyce kosmetycznej

Zastosowanie fizykoterapii i preparatyki kosmetycznej w zabiegach kosmetycznych

Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych twarzy i ciała

Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych i upiększających oczu i ich oprawy

Wykonywanie makijażu twarzy

Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych dłoni i stóp

Wykonywanie zabiegów upiększających naturalną płytkę paznokcia

Język obcy zawodowy

Scroll to Top