Europejska Uczelnia Nauk Medycznych i Społecznych w Warszawie

Doctor of Business Administration (DBA) Zarządzanie w ochronie zdrowia

Opis: Program studiów podyplomowych DBA w ochronie zdrowia umożliwia słuchaczom zapoznanie z modelami zarządzania ochroną służby zdrowia. Słuchacze nabywają kompetencje do profesjonalnego zarządzania jednostkami służby zdrowia oraz efektywnego gospodarowania jej finansami. Absolwenci po ukończeniu kierunku posiadają wiedzę z zakresu prawa, ekonomii, promocji zdrowia oraz umiejętności z zakresu zarządzania personelem i specyfiki branży ochrony zdrowia.

Adresaci: Studia są adresowane do wszystkich osób posiadających wyższe wykształcenie w tym w szczególności do uczestników, których ścieżka zawodowa związana jest z ochroną zdrowia lub absolwentów studiów wyższych planujących podjąć stanowisko kierownicze w ww. obszarze.

Cel studiów: Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy ze specyfiką funkcjonowania systemów ochrony zdrowia. Studia pozwalają na nabycie oraz rozwój wiedzy z szeroko rozumianej dziedziny zarządzania, doskonalenie umiejętności menedżerskich niezbędnych do zarządzania jednostkami służby zdrowia oraz realizacji programu restrukturyzacji służby zdrowia.

Czas trwania: 2 semestry
koszt:
12.000 zł
wpisowe: 500 zł

Scroll to Top