Europejska Uczelnia Nauk Medycznych i Społecznych w Warszawie

Dyrektor ds. studiów podyplomowych i kształcenia

mgr Martyna Manowska-Laszczak

e-mail: podyplomowe@eunmis.edu.pl

Martyna Manowska-Laszczak ukończyła studia z zakresu filologii angielskiej, informatyki, pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, edukacji i terapii osób ze spektrum autyzmu i Zespołem Aspergera, zarządzania w oświacie oraz MBA. Dzięki tak wszechstronnemu wykształceniu jest w stanie z powodzeniem odpowiadać na zróżnicowane potrzeby edukacyjne swoich uczniów oraz studentów.

Jest osobą kreatywną i otwartą, z dużym doświadczeniem w pracy z ludźmi, co pozwala jej skutecznie budować pozytywne relacje z uczniami, studentami oraz współpracownikami. Jej podejście do nauczania charakteryzuje się innowacyjnością i zaangażowaniem, co przyczynia się do tworzenia inspirującego i efektywnego środowiska edukacyjnego.

Jest czynnym nauczycielem języka angielskiego w szkole średniej, posiadającym bogate doświadczenie w nauczaniu języka angielskiego również w przedszkolu oraz w szkole podstawowej. Pracuje jako wykładowca akademicki, co pozwala jej łączyć teoretyczną wiedzę z praktycznym podejściem do edukacji.

Scroll to Top