Europejska Uczelnia Nauk Medycznych i Społecznych w Warszawie

Historia i teraźniejszość

Opis: Studia podyplomowe z zakresu “Historia i teraźniejszość” są idealnym wyborem dla nauczycieli i pedagogów, którzy pragną zdobyć kwalifikacje do prowadzenia zajęć z nowego przedmiotu “Historia i teraźniejszość”. Ten przedmiot zastępuje wiedzę o społeczeństwie w programie nauczania liceum, technikum oraz szkół branżowych w zakresie podstawowym, co czyni te studia wyjątkowo istotnymi i aktualnymi. Celem tych studiów jest poszerzenie wiedzy nauczycieli na temat historii najnowszej, skupiając się szczególnie na drugiej połowie XX wieku, począwszy od końca II wojny światowej. Program studiów obejmuje zagadnienia związane z edukacją historyczną uczniów szkół ponadpodstawowych, skoncentrowane na historii Polski i świata po 1945 roku.

Sylwetka absolwenta: Absolwenci tych studiów będą przygotowani do nauczania treści związanych z przemianami kulturowymi, politycznymi, społecznymi i gospodarczymi w Polsce i na świecie po II wojnie światowej. Przedmiot “Historia i teraźniejszość” ma charakter interdyscyplinarny, co oznacza, że łączy w sobie wiedzę o życiu społecznym i głównych instytucjach człowieka z wiedzą o najnowszych dziejach Polski i świata. Dzięki tym studiom, absolwenci będą w stanie przekazywać uczniom wiedzę, która pozwoli im zrozumieć i świadomie uczestniczyć w życiu publicznym, przygotowując ich do odpowiedzialnego obywatelstwa i rozumienia dzisiejszego świata w kontekście historycznym.

Czas trwania: 3 semestry

Scroll to Top