Europejska Uczelnia Nauk Medycznych i Społecznych w Warszawie

Kanclerz

mgr Piotr Sochacki

Magister pedagogiki, absolwent Wydziału Pedagogicznego Mazowieckiej Wyższej Szkoły Humanistyczno-Pedagogicznej w Łowiczu na kierunku pedagogika (temat obronionej pracy magisterskiej: „Agresja wśród młodzieży szkolnej”), absolwent Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Brzegu na kierunku pedagogika, specjalności pedagogika resocjalizacyjna (temat obronionej pracy licencjackiej: „Choroba alkoholowa – jej skutki i wpływ na organizm człowieka”). Uczestnik i absolwent wielu kierunków studiów podyplomowych w zakresie zarządzania, informatyki, pedagogiki oraz ekonomii. Obecnie doktorant nauk społecznych w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie Uniwersytetu Kaliskiego.  Nauczyciel akademicki, aktywny uczestnik wielu konferencji naukowych, zarówno krajowych, jak i międzynarodowych, np. na Ukrainie, Litwie i w Turcji. Autor publikacji naukowych opublikowanych w recenzowanych wydawnictwach punktowanych. Aktywny uczestnik wielu szkoleń i kursów z zakresu bezpieczeństwa, zarządzania, ekonomii, informatyki i pedagogiki. Uczestnik i organizator szeregu przedsięwzięć edukacyjno-naukowych, m.in. zajęć edukacyjno-profilaktycznych dla studentów kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne zorganizowanych we współpracy ze wszystkimi służbami mundurowymi i ratowniczymi. Od 2024 roku Rektor Wyższej Szkoły Pedagogiczno-Technicznej w Koninie, a od 2021 roku kanclerz Europejskiej Uczelni Nauk Medycznych i Społecznych w Warszawie. W latach 2015-2019 kanclerz Lubelskiej Szkoły Wyższej w Rykach. Prezes i członek zarządu w spółkach posiadający ponad 20-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie marketingu i zarządzania szkołami wyższymi.

Scroll to Top