Europejska Uczelnia Nauk Medycznych i Społecznych w Warszawie

Master of Business Administration (MBA) – Zarządzanie oświatą i placówkami kultury

Opis: Program studiów umożliwi Słuchaczom zapoznanie się z zagadnieniami przywództwa edukacyjnego oraz związanego z kulturą, zarządzania strategicznego, elementami prawa oświatowego i zarządzania oświatą oraz kulturą, analizowania i interpretowania prawa pracy, prawa administracyjnego, kontroli zarządczej, zarządzania finansami publicznymi, skutecznej komunikacji interpersonalnej, zarządzania zmianą, a także umiejętności zarządzania projektami.

Adresaci: Studia przeznaczone dla absolwentów studiów wyższych, ukierunkowane na kompleksowe przygotowanie z zakresu nowoczesnych metod i technik zarządzania, ze szczególnym uwzględnieniem kompetencji przywódczych kluczowych w oświacie i zarządzania placówkami kultury.

Cel studiów: Celem studiów podyplomowych jest przekazanie Słuchaczom specjalistycznej wiedzy w zakresie nowoczesnego zarządzania placówką oświatową oraz kulturalną, doskonalenie praktycznych umiejętności menedżerskich w działaniach biznesowych, komunikowaniu, negocjowaniu czy sprawnym podejmowaniu decyzji strategicznych. Wysoko wykwalifikowana kadra posiadająca bogate doświadczenie w przestrzeni zarządzania, umożliwia budowanie relacji biznesowych, nawiązanie sieci kontaktów a także umacnianie postaw kierunkujących Słuchaczy na współpracę w trakcie i po ukończeniu studiów. Studia umożliwiają bowiem kreowanie i wzmacnianie kompetencji przywódczych, rozwijają umiejętności analitycznego myślenia i zdolności negocjacyjne, a także przygotowują absolwentów do efektywnego zarządzania w sytuacjach kryzysowych.

Czas trwania: 2 semestry
koszt:
10.000 zł
wpisowe: 300 zł

Scroll to Top