Europejska Uczelnia Nauk Medycznych i Społecznych w Warszawie

Master of Business Administration (MBA) – Zarządzanie w sporcie

Opis: Program studiów służy przyswojeniu szerokiej wiedzy m.in. z zakresu: zarządzania wydarzeniami sportowymi, klubami i innymi organizacjami sportowymi zgodnie z zapotrzebowaniem i wymaganiami rynkowymi, sponsoringu sportowego, zarządzania międzynarodowymi projektami w sporcie, zarządzania marketingiem sportowym, finansów w sporcie, zarządzania strategicznego w sporcie, zachowań organizacyjnych i przywództwa, marketingu sportowego i sponsoringu oraz innowacji, zarządzania projektami, PR w sporcie, prawa i polityki, turystyki i sportu, rozwoju kariery sportowca, transmisji i zarządzania prawami telewizyjnymi, zarządzania sportem amatorskim, zarzadzania systemem bezpieczeństwa imprez sportowych, zarządzania obiektami sportowymi, biznesu w najpopularniejszych dyscyplinach sportowych, a także psychologii sportu.

Adresaci: Studia skierowane są do wszystkich, którzy chcą zwiększyć swoją wiedzę na temat skutecznego zarządzania w sporcie. Szczególnie zatem będą to: profesjonaliści, pracujący w branży biznesowej i zamierzający specjalizować się w branży sportowej, sportowcy kończący karierę, zamierzający kontynuować pracę w sporcie m.in. jako managerowie sportu, osoby zamierzające specjalizować się w administracji i zarządzaniu sportem, osoby zarządzające obiektami sportowymi, pracownicy i managerowie działów marketingu i PR chcący w sposób profesjonalny realizować zadania z zakresu organizacji i zarządzania wydarzeniami sportowymi, pracownicy jednostek samorządu terytorialnego, odpowiedzialni za rozwój sportu w społecznościach lokalnych.

Cel studiów: Celem studiów MBA Zarządzanie w sporcie jest dostarczenie naszym słuchaczom unikatowej wiedzy na temat zarządzania organizacjami sportowymi rożnych szczebli i przygotowanie wysoko wyspecjalizowanej kadry do pracy ze sportowcami indywidualnymi i zespołami, a także uzupełnienia wiedzy na temat możliwości wykorzystania koncepcji biznesu przez sport, przez firmy oraz jednostki samorządu terytorialnego.

Czas trwania: 2 semestry
koszt:
14.000 zł
wpisowe: 300 zł

Scroll to Top