Europejska Uczelnia Nauk Medycznych i Społecznych w Warszawie

Master of Business Administration (MBA) – Zarządzanie w turystyce

Opis: Ideą studiów jest wykorzystanie potencjału menedżerskiego wybitnej kadry wykładowców- praktyków zarządzania w turystyce dla podniesienia kompetencji polskich organizatorów turystyki oraz partnerska wymiana opinii, pomysłów i doświadczeń w celu usprawnienia i unowocześnienia rynku turystycznego w naszym kraju.

Adresaci: Studia przeznaczone są dla kadry kierowniczej wyższego szczebla, członków organów statutowych spółek prawa handlowego i skarbu państwa, dyrektorów spółek handlowych, menedżerów lub tych, którzy chcą zajmować stanowiska kierownicze, w celu jak najlepszego wykorzystania ich wiedzy oraz umiejętności w różnych dziedzinach biznesu.

Cel studiów: Absolwenci studiów podyplomowych Executive MBA nabywają kompleksowe spojrzenie na zarządzanie i rozwój, doskonaląc swoją wiedzę, kompetencje, umiejętności i stając się tym samym renomowanymi specjalistami oraz ludźmi na drodze do osiągnięcia sukcesu zawodowego. Podstawowe moduły studiów podyplomowych w programie Executive MBA oparte są na konkretnych potrzebach praktyki menedżerskiej.

Czas trwania: 2 semestry
koszt:
10.000 zł
wpisowe: 300 zł

Scroll to Top