Europejska Uczelnia Nauk Medycznych i Społecznych w Warszawie

Misja i wizja

Zajęcia prowadzone on-line lub w trybie hybrydowym

Program studiów jest zgodny z przepisami prawa, w szczególności uwzględnia wymagania określone rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019 poz. 1450).

Kwalifikacyjne studia podyplomowe dla nauczycieli

kierunek semestry cena za semestr
Arteterapia w edukacji 3 900 PLN
Muzykoterapia w edukacji 3 900 PLN
Bibliotekoznawstwo 3 900 PLN
Biologia w szkole 3 900 PLN
Chemia w szkole 3 900 PLN
Edukacja dla bezpieczeństwa (status szkolnego koordynatora ds. bezpieczeństwa) 3 900 PLN
Oligofrenopedagogika 3 900 PLN
Surdopedagogika 3 900 PLN
Tyflopedagogika 3 900 PLN
Edukacja, terapia i wspomaganie osób ze spektrum autyzmu i zespołem Aspergera 3 900 PLN
Edukacja, terapia i rehabilitacja dzieci z porażeniem mózgowym 3 900 PLN
Edukacja włączająca 3 900 PLN
Etyka z filozofią w szkole 3 900 PLN
Fizyka w szkole 3 900 PLN
Geografia w szkole 3 900 PLN
Nauczanie języka polskiego jako obcego 3 900 PLN
Historia i teraźniejszość 3 900 PLN
Informatyka z technologią informacyjno-komunikacyjną w szkole 3 900 PLN
Język obcy w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej  3 900 PLN
Język polski w szkole 3 900 PLN
Matematyka w szkole 3 900 PLN
Muzyka i edukacja muzyczna w szkole 3 900 PLN
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z resocjalizacją i profilaktyką
i terapią uzależnień
3 900 PLN
Pedagogika korekcyjno-kompensacyjna 3 900 PLN
Pedagogika leczniczo-terapeutyczna z terapią pedagogiczną 3 900 PLN
Pedagogika opiekuńczo-socjalna z socjoterapią 3 900 PLN
Plastyka w szkole 3 900 PLN
Przygotowanie pedagogiczne (kwalifikacje nauczycielskie) 3 900 PLN
Terapia pedagogiczna z integracją sensoryczną 3 900 PLN
Terapia zajęciowa z integracją sensoryczną 3 900 PLN
Wczesne nauczanie języka angielskiego (z certyfikatem B2) 3 1100 PLN
Wczesne nauczanie języka niemieckiego (z certyfikatem B2) 3 1100 PLN
Wczesne nauczanie języka hiszpańskiego (z certyfikatem B2) 3 1100 PLN
Diagnoza i terapia pedagogiczna 3 1000 PLN
Biznes i zarządzanie w szkole 3 900 PLN
Wychowanie do życia w rodzinie 3 900 PLN
Wychowanie fizyczne w szkole 3 900 PLN
Zarządzanie placówkami oświatowymi 2 1200 PLN
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z integracją sensoryczną 3 1000 PLN
Neurologopedia 3 1200 PLN
Logopedia (kwalifikacyjne studia logopedyczne) 4 1050 PLN
Pedagogika terapeutyczna z rewalidacją  3  900 zł

Teoretyczna część Studiów odbywa się za pośrednictwem platformy MS Teams. Zajęcia praktyczne organizowane są stacjonarnie

Zajęcia prowadzone on-line lub w trybie hybrydowym

Studia podyplomowe z zakresu zarządzania

kierunek semestry cena za semestr
Master of Business Administration (EMBA) 2 4750 PLN
Master of Business Administration (MBA) – Zarządzanie w sporcie 2 7000 PLN
Master of Business Administration (MBA) – Zarządzanie w turystyce 2 4750 PLN
Master of Business Administration (MBA) – Zarządzanie oświatą i placówkami kultury  2 4750 PLN
Doctor of Business Administration (DBA) Zarządzanie w ochronie zdrowia 2 4750 PLN
Zarządzanie zasobami ludzkimi 2 1450 PLN
Zarządzanie zasobami ludzkimi w ochronie zdrowia  1350 PLN
Zarządzanie procesowe organizacją 2 1500 PLN
Negocjacje kryzysowe i policyjne 2 1900 PLN
Turystyka i rekreacja 2 1900 PLN
Hotelarstwo i gastronomia 2 1850 PLN
Organizacja i zarządzanie placówkami pomocy społecznej 2 1500 PLN
Zarządzanie w ochronie zdrowia 2 1500 PLN
 Odnawialne źródła energii 2 2100 PLN
Zarządzanie rozwojem energetyki i bezpieczeństwo energetyczne 2 1750 PLN
Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami 2 2100 PLN
Wycena nieruchomości 2 2100 PLN
Zarządzanie nieruchomościami 2 2100 PLN
 Logistyka 2 1750 PLN
 Logistyka w sporcie 2 1800 PLN
 Analityk AML – Przeciwdziałanie praniu pieniędzy 2 3250 PLN

Teoretyczna część Studiów odbywa się za pośrednictwem platformy MS Teams. Zajęcia praktyczne organizowane są stacjonarnie

Zajęcia prowadzone on-line lub w trybie hybrydowym

Program studiów jest zgodny z przepisami prawa, w szczególności uwzględnia wymagania określone rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019 poz. 1450).

Kwalifikacyjne studia podyplomowe dla nauczycieli

kierunek semestry cena za semestr
tekst nazwa kierunku 3 900 PLN
     
  3 900 PLN
  3 900 PLN
  3 900 PLN
  3 900 PLN
  3 900 PLN
  3 900 PLN
  3 900 PLN
  3 900 PLN
  3 900 PLN
  3 900 PLN
  3 900 PLN
  3 1100 PLN
  3 1100 PLN
  3 1100 PLN
  3 900 PLN
  3 900 PLN
  3 900 PLN
  3 900 PLN
  3 900 PLN
  3 900 PLN
  3 900 PLN
  3 900 PLN
  3 900 PLN
  3 900 PLN
  3 900 PLN
  3 900 PLN
  3 900 PLN
  3 900 PLN
  3 900 PLN
  3 900 PLN
  3 1300 PLN
     

 Studia podyplomowe z zakresu zarządzania

Teoretyczna część Studiów odbywa się za pośrednictwem platformy MS Teams. Zajęcia praktyczne organizowane są stacjonarnie

Studia podyplomowe z zakresu rolnictwa

Scroll to Top