Europejska Uczelnia Nauk Medycznych i Społecznych w Warszawie

Biblioteka

Akademica – dostępna po zalogowaniu

Bazy dostępne na uczelni to:

  • Springer: http://www.springerlink.com/
  • Web of knowledge: http://isiknowledge.com/
  • Wiley-Blackwell: http://www.interscience.wiley.com/
  • Elsevier: http://vls.icm.edu.pl/ss.html
  • Web of Science: http://zatoka.icm.edu.pl/sci/
  • Springer: http://vls.icm.edu.pl/cgi-bin/sciserv.pl?collection=springer
  • Elsevier http://www.sciencedirect.com/
  • Scopus http://www.scopus.com/)
  • Science (on-line magazine – zasoby AAAS/Science) http://www.sciencemag.org/magazine
Scroll to Top