Europejska Uczelnia Nauk Medycznych i Społecznych w Warszawie

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią uzależnień

Opis: Studia podyplomowe o kierunku “Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią uzależnień” są doskonałą okazją dla osób zainteresowanych poszerzeniem swojej wiedzy i umiejętności w obszarze pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej oraz terapii pedagogicznej.

Słuchacze tych studiów zdobywają wiedzę teoretyczną i praktyczne umiejętności w zakresie:

Pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej: Studia przygotowują do pracy jako pedagodzy szkolni, wychowawcy w internatach, oraz opiekunowie w świetlicach szkolnych. Słuchacze rozwijają umiejętności w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej i diagnostyki pedagogicznej.

Profilaktyki społecznej: Słuchacze uczą się działać profilaktycznie w kontekście społecznym oraz podejmować działania zapobiegające problemom zachowania i uzależnieniom u dzieci i młodzieży.

Terapii uzależnień: Program studiów skupia się na przeciwdziałaniu uzależnieniom i przygotowuje do pracy w placówkach leczenia uzależnień, poradniach psychologiczno-pedagogicznych i innych instytucjach terapeutycznych.

Sylwetka absolwenta: Absolwent kierunku “Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią uzależnień” to osoba posiadająca unikalne umiejętności i przygotowanie do pracy z dziećmi i młodzieżą w różnych środowiskach edukacyjnych i terapeutycznych.

Absolwent tego kierunku jest:

Ekspertem w dziedzinie edukacji i terapii: Absolwent posiada wiedzę teoretyczną i praktyczną w obszarze pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej oraz terapii uzależnień. Jest specjalistą w diagnozowaniu potrzeb edukacyjnych i społecznych dzieci i młodzieży.

Wszechstronnym pedagogiem: Dzięki zdobytemu doświadczeniu i umiejętnościom, absolwent może pracować jako pedagog szkolny, wychowawca w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, a także jako terapeuta prowadzący zajęcia indywidualne i grupowe.

Praktykiem w terenie: Program studiów kładł duży nacisk na zdobywanie praktycznego doświadczenia. Dzięki temu absolwent posiada umiejętność efektywnej pracy w rzeczywistości pedagogicznej i terapeutycznej.

Absolwent wie również jak wspierać rozwój dzieci i młodzieży posiadając umiejętność wspierania rozwoju emocjonalnego, społecznego i edukacyjnego uczniów z różnymi trudnościami i potrzebami. Potrafi tworzyć i realizować programy terapeutyczne dostosowane do indywidualnych potrzeb uczniów.

Czas trwania: 3 semestry

Scroll to Top