Europejska Uczelnia Nauk Medycznych i Społecznych w Warszawie

W roku akademickim 2023/2024

studenci mogą ubiegać się o przyznanie:

stypendium socjalnego – wniosek do pobrania
stypendium dla osób niepełnosprawnych – wniosek do pobrania
stypendium Rektora – wniosek do pobrania
zapomogi – wniosek do pobrania

Link do strony MEiN

Regulamin stypendialny
Scroll to Top