Europejska Uczelnia Nauk Medycznych i Społecznych w Warszawie

ZASADY REKRUTACJI – CZEGO POTRZEBUJESZ

STUDIA LICENCJACKIE
 • świadectwo dojrzałości – oryginał (do wglądu) oraz kserokopia
 • dowód osobisty do wglądu (lub inny dokument potwierdzający tożsamość kandydata na studia)
 • wypełniona ankieta osobowa   (formularz dostępny jest również na miejscu w Dziale Rekrutacji pobierz
 • oświadczenie studenta o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych pobierz
 • dokument potwierdzający dane osobowe w przypadku zmiany nazwiska
 • akt ślubowania pobierz

STUDIA PODYPLOMOWE
 • Dyplom studiów licencjackich lub magisterskich – oryginał (do wglądu) oraz kserokopia
 • dowód osobisty do wglądu (lub inny dokument potwierdzający tożsamość kandydata na studia)
 • wypełniona ankieta osobowa   (formularz dostępny jest również na miejscu w Dziale Rekrutacji pobierz
 • oświadczenie studenta o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych pobierz
 • dokument potwierdzający dane osobowe w przypadku zmiany nazwiska

STUDIA KRÓTKIEGO CYKLU
 • Świadectwo ukończenia szkoły średniej – oryginał (do wglądu) oraz kserokopia
 • dowód osobisty do wglądu (lub inny dokument potwierdzający tożsamość kandydata)
 • wypełniona ankieta osobowa   (formularz dostępny jest również na miejscu w Dziale Rekrutacji pobierz
 • oświadczenie studenta o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych pobierz
 • dokument potwierdzający dane osobowe w przypadku zmiany nazwiska


Formularze prosimy o przesyłanie na adres: studia@eunmis.edu.pl
tel. 23 684 12 05

Korespondencję prosimy przesyłać na adres:
ul. Racławicka 114
02-634 Warszawa

Aby otrzymać fakturę prosimy pisać na adres:
faktury@eunmis.edu.pl

Scroll to Top