Europejska Uczelnia Nauk Medycznych i Społecznych w Warszawie

Wydarzenia

Konkurs na maskotkę Uczelni!

Europejska Uczelnia Nauk Medycznych i Społecznych w Warszawie ogłasza konkurs na naszą nową maskotkę!

Zapraszamy wszystkich kreatywnych i pełnych wyobraźni do wzięcia udziału w tym ekscytującym wyzwaniu.

Co trzeba zrobić?

1. Zaprojektuj wygląd naszej maskotki
2. Zapoznaj się z Regulaminem na stronie Internetowej:
eunmis.edu.pl/wydarzenia
i zarejestruj się za pomocą linku:
https://forms.gle/gGrmbcSUitiMYKk66
3. Wstaw projekt (w formie opisu lub rysunku) w komentarz pod postem lub wyślij go e-mailem na adres: studia@eunmis.edu.pl

Pierwszy etap: Rejestracja, przesłanie projektu maskotki
Drugi etap: Głosowanie na przesłane projekty poprzez portal Facebook

Liczy się kreatywność i wyobraźnia!

Nagrody:

I miejsce – Zwycięski projekt zostanie zrealizowany, a maskotka stanie się oficjalną maskotką uczelni. Dodatkowo, zwycięzca otrzyma indeks na wybrany przez siebie kierunek ZA DARMO!
II miejsce – 50% zniżki na wybrany kierunek.
III miejsce – 30% zniżki na wybrany kierunek

Życzymy wspaniałej zabawy i nie możemy się doczekać Waszych pomysłów!

Regulamin Konkursu

Regulamin Konkursu na Zaprojektowanie Maskotki Europejskiej Uczelni Nauk Medycznych i Społecznych w Warszawie

Organizator Konkursu
Organizatorem konkursu jest Europejska Uczelnia Nauk Medycznych i Społecznych w Warszawie.

Cel Konkursu
Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego projektu maskotki uczelni, który może być przedstawiony w formie opisu lub rysunku.

Terminy
Konkurs rozpoczyna się 6 lipca 2024 roku i kończy 30 lipca 2024 roku.

Warunki Uczestnictwa
Uczestnikiem konkursu może być każda osoba pełnoletnia.
Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne.

Zasady Konkursu
Pierwszy etap: Przesłanie projektu maskotki poprzez zamieszczenie na Facebooku lub przesłanie e-mailem na adres: studia@eunmis.edu.pl

Drugi etap: Głosowanie na przesłane projekty poprzez portal Facebook.

Nagrody
Pierwsze miejsce: Darmowy indeks na wybrane studia.
Drugie miejsce: Zniżka na studia w wysokości 50%.
Trzecie miejsce: Zniżka na studia w wysokości 20%.

Wybór Zwycięzców
Zwycięzcy zostaną wyłonieni na podstawie liczby głosów uzyskanych na Facebooku.

Prawa Autorskie
Autorzy projektów, które uzyskają trzy pierwsze miejsca, przekazują nieodpłatnie prawa autorskie na rzecz uczelni.

Postanowienia Końcowe
Konkurs nie jest sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez Facebooka.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w trakcie trwania konkursu.

Ochrona Danych Osobowych

  • Dane osobowe uczestników będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia konkursu i wręczenia nagród.
  • Administratorem danych osobowych uczestników jest Europejska Uczelnia Nauk Medycznych i Społecznych w Warszawie
  • Wzięcie udziału w konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez organizatora
  • Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania
  • Podanie Europejskiej Uczelni Nauk Medycznych i Społecznych danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do realizacji wyżej wymienionych celów

Włączamy się w Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Przekazaliśmy na licytację vouchery na studia podyplomowe, każdy o wartości 3000 zł.

Licytować można m.in. w miastach takich jak: EŁK, MRĄGOWO, BRZEG, ALEKSANDRÓW KUJAWSKI, MARKI, WARSZAWA, JAROCIN, SIERPC, RAWA MAZOWIECKA,  PUŁAWY, WAŁBRZYCH

Uczelnia w porozumieniu ze św. Mikołajem postanowiła przekazać paczki dla dzieci i seniorów. Pierwszy nalot miał miejsce w Jarocinie dzięki współpracy z Akademia Człowieka Waldemar Krzyżaniak oraz Stowarzyszeniu Kochamy Jarocin, kolejne Mikołaj odwiedził m.in. w Markach, Świdwinie, Aleksandrowie Kujawskim

Podpisaliśmy umowę o współpracy strategicznej z partnerem technologicznym Medical Planet, który prowadzi sieć placówek: “NEURO Przychodnia Specjalistyczna”.

Głównym celem Partnera jest m.in. organizowanie i prowadzenie działalności leczniczej, rehabilitacyjnej, terapeutycznej, profilaktycznej oraz edukacyjnej na rzecz ochrony i poprawy stanu zdrowia poprzez śwadczenie usług przez kadrę specjalistów, a także prowadzenie szkoleń i warsztatów edukacyjnych z zakresu ochrony zdrowia oraz prowadzenie badań i wspieranie innowacyjności i rozwoju w zakresie nauk medycznych.

Współpraca Europejskiej Uczelni Nauk Medycznych i Społecznych w Warszawie oraz Medical Planet będzie miała szeroki zakres.

mgr Katarzyna Kujawiak reprezentowała Europejską Uczelnię Nauk Medycznych i Społecznych w Warszawie na VІ Międzynarodowej naukowo-praktycznej konferencji “Rozwój umiejętności zawodowych pracownika pedagogicznego w okolicznościach nowej rzeczywistości społeczno-kulturalnej”. Konferencja odbyła się 05-06 рaździernika 2023 roku w Tarnopolskim obwodowym municypalnym instytucie podyplomowej edukacji pedagogicznej.

Kierunki pracy konferencji:
1. Jakość szkolnictwa wyższego: system kształcenia ustawicznego, szkolenia i profesjonalnego rozwoju zawodowego personelu.
2. Zawodowy rozwój nauczyciela: doświadczenie krajowe i zagraniczne.
3. Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne rozwoju zawodowego nauczyciela w kontekście realizacji Koncepcji „Nowa szkoła ukraińska”.
4. Innowacyjne technologie pedagogiczne w kontekście współczesnych wyzwań społecznych.
5. Cechy aktywności zawodowej nauczyciela w warunkach pandemii.
6. Aktywność nauczyciela w warunkach inkluzyjnego środowiska edukacyjnego.
7. Rozwój osobisty i zawodowy kadry zarządzającej placówek oświatowych w kontekście decentralizacji władzy.

Formy pracy na konferencji:
Sesja panelowa – wystąpienia i referaty wiodących naukowców z Ukrainy, Polski, Turcji, Austrii, Niemiec.
Posiedzenie sekcyjne, okrągły stół – referaty i komunikaty, prezentacje przez autorów swoich projektów, wspólna dyskusja.
Warsztaty – prezentacje praktycznych form pracy.
Języki pracy konferencji: ukraiński, polski, niemiecki, angielski, turecki.

W dniu 30 września 2023 r. uczestniczyliśmy podczas Interdyscyplinarnego Festiwalu Sztuk MiaSTO Gwiazd w debacie: “Czy w dobie AI Sztuka przetrwa”. Uczelnię reprezentował prorektor ds. rozwoju Sylwester Kurowski.
Prowadzenie: Jerzy Jankowski, Robert Gonera i Małgorzata Lewińska
Wiersze tego dnia czytali aktorzy: Laura Samojłowicz, Rafał Sisicki oraz Arkadiusz Gołębiowski
Goście specjalni debaty:
Marek Wawrzkiewicz, prezes Związku Literatów Polskich, poeta, dziennikarz, tłumacz
Jerzy Bralczyk, polski językoznawca, profesor nauk humanistycznych, polonista
Pozostali uczestnicy:
Andrzej Walter, Zbigniew Milewski, Andrzej Żor, Joanna M. Vorbrodt, Andrzej Wołosewicz, Arkadiusz Gołębiowski, Piotr Wereśniak, Henryk Sawka, Grzegorz Misiak, Grzegorz Szumowski, Sławek Łuczyński, Agnieszka Modrzejewska, Sylwester Kurowski, Artur Krajewsk

Reprezentanci Europejskiej Uczelni Nauk Medycznych i Społecznych w Warszawie oraz władze Mrągowa podpisały list intencyjny w sprawie nawiązania współpracy w zakresie edukacji, badań naukowych oraz rozwoju lokalnej społeczności.

więcej

W styczniu przekazaliśmy na licytacje Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy 2 vouchery na studia podyplomowe o wartości 3500 zł każdy.

więcej


Fot. Michał Pytlak

W dniu 06 grudnia 2021r. nowy Właściciel wraz z Rektorem Wyższej Szkoły Biznesu i Zarządzania w Ciechanowie po raz pierwszy zainicjowali spotkanie z ŚWIĘTYM MIKOŁAJEM dla wszystkich małych mieszkańców Ciechanowa oraz okolic. Dla przybyłych dzieci z rodzicami na Plac Jana Pawła II spotkanie z MIKOŁAJEM okazało się bardzo miłym zaskoczeniem. Ten długo wyczekiwany gość obdarował wszystkie dzieci prezentami. Mamy nadzieje ze taka akcja WSBiZ  wpisze się w coroczną tradycję naszego miasta.

Scroll to Top