Europejska Uczelnia Nauk Medycznych i Społecznych w Warszawie

Analityk AML – Przeciwdziałanie praniu pieniędzy

Opis: Studia Podyplomowe Analityk AML – Przeciwdziałanie praniu pieniędzy pozwalają na uzyskanie wiedzy, umiejętności i kompetencji z zakresu tematyki przeciwdziałania występowaniu niepożądanych praktyk w obrocie bankowym, zarówno legalnym, jak i posiadającym znamiona przestępstw przeciwko obrotowi gospodarczemu, na gruncie regulacji krajowych, unijnych i międzynarodowych. Program odpowiada na potrzeby rynku pracy, w szczególności sektora bankowego, został on przygotowany we współpracy i w odpowiedzi na zapotrzebowanie interesariuszy zewnętrznych – banków i innych instytucji finansowych.

Adresaci: Program jest przede wszystkim adresowany do osób: chcących poszerzyć swoje kwalifikacje zawodowe w kierunku monitoringu zgodności działań z przepisami, przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy oraz szeroko rozumianego zarządzania ryzykiem,  pracujących obecnie w komórkach AML oraz ryzyka i kontroli instytucji finansowych, chcących poszerzyć i zaktualizować swoją wiedzę, zainteresowanych rozpoczęciem kariery w powyższych komórkach finansowych przedsiębiorstw.

Sylwetka absolwenta: Zasadniczym celem studiów podyplomowych „Analityk AML – Przeciwdziałanie praniu pieniędzy” jest doskonalenie zawodowe osób pracujących lub podejmujących pracę w sektorze bankowym w działach AML&Compliance, zaś w wypadku innych słuchaczy – pogłębienie wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie przeciwdziałania niepożądanym zjawiskom w sektorze finansowym.

Czas trwania: 2 semestry

Scroll to Top