Europejska Uczelnia Nauk Medycznych i Społecznych w Warszawie

Studia

Studia licencjackie –

zadzwoń:
tel. 23 684 12 05
tel. kom. 664 543 673

Finanse i rachunkowość

Zarządzanie finansami w biznesie i administracji

Studia w zakresie jej specjalności kreują kadrę menadżerską zarządzającą podmiotami działającymi w sferze produkcyjnej, administracyjnej, usługowej, handlowej i finansowej.

Absolwent ma wiedzę, umiejętności i kwalifikacje w zakresie planowania, zarządzania, kontroli finansowej i budowania strategii przedsiębiorstwa.

Rachunkowość i finanse

Studenci realizują program zakładający kształcenie specjalistów zajmujących stanowiska w pionach finansowo-księgowych, znających zasady systemów księgowych, dokonywania operacji i analizy, kontroli działalności i wyników finansowych firmy.

Absolwent ma wiedzę na temat unormowań prawnych, stosowanych zasad i praktyk w zakresie rachunkowości i finansów; zna sposoby ewidencji, narzędzia, metody klasyfikacji zdarzeń księgowych, dokonywania oceny wyników.

Finanse i organizacja przedsiębiorstw rolniczych

Studia w zakresie tej specjalności przygotowują menadżerów rolnictwa, znających metody i zasady analizy ekonomicznej, organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem rolnym.

Absolwent ma wiedzę, umiejętności i kwalifikacje w zakresie planowania działalność gospodarczej, sporządzania rachunku ekonomicznego, analizy finansowej, wykorzystania nowoczesnych metod i techniki pozwalających prowadzić przedsiębiorstwo o wysokiej produkcji towarowej. Kwalifikacje uprawniają do prowadzenia gospodarstwa rolnego, a także do występowania o fundusze strukturalne Unii Europejskiej.

Informatyka w finansach i zarządzaniu

Studia przygotowują specjalistów posługujących się narzędziami informatycznymi w firmach działających w różnych sferach aktywności zawodowej.

Absolwent ma fachową wiedze w zakresie informatyki, posługiwania się narzędziami i systemami operacyjnymi; zna oraz umie wdrożyć technologie informacyjne stosowanie w firmach działających w sferze produkcyjnej, handlowej, usługowej, w jednostkach administracji samorządowej.

Bankowość i ubezpieczenia

Studia przygotowują do pracy w charakterze analityka kredytowego, doradcy w obsłudze klienta, specjalisty do spraw analizy ryzyka, rozliczeń, menadżera firmy.

Absolwent jest wyposażony w fachową wiedzę, umiejętności i kwalifikacje w zakresie organizacji, funkcjonowania i obsługi segmentów bankowych i ubezpieczeniowych.

Zarządzanie ryzykiem i metody aktuarialne

Specjalność ta pozwala uzyskać wiedzę w zakresie finansów i ekonomii, ze szczególnym uwzględnieniem rynków finansowych, zarządzania ryzykiem i metod aktuarialnych oraz informatyki. Student pozna podstawy prawne i reguły rządzące współczesną gospodarką oraz sposoby funkcjonowania rynków finansowych. Nauczy się konstruować, wyceniać i szacować ryzyko instrumentów finansowych a także profesjonalnie używać specjalistycznego oprogramowania statystycznego i ekonometrycznego. Zapozna się z zaawansowanymi metodami statystycznymi i optymalizacyjnymi. Nabędzie wiedzy i umiejętności związanych z analizą ryzyka ubezpieczeniowego oraz metod kalkulacji składek ubezpieczeniowych. Zdobyta wiedza umożliwi absolwentom efektywną pracę w m.in.  instytucjach finansowych (takich jak banki, firmy ubezpieczeniowe, firmy pośrednictwa finansowego) oraz w administracji (np. urzędy statystyczne). Student zostanie zaznajomiony  z egzaminami aktuarialnymi zdawanymi przy Komisji Nadzoru Finansowego.

Inwestycje i nieruchomości

Specjalność nakierowana jest na przygotowanie teoretyczne i praktyczne studentów do współpracy z podmiotami sektora nieruchomości oraz podmiotami prowadzącymi inwestycje finansowe i rzeczowe. Przygotowanie do finansowego wsparcia rynku inwestycyjnego, wstępna ocena efektywności oraz obsługa rynku nieruchomości. Specjalność pozwala również na poznanie przepisów Ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz specyfiki pracy zarządcy nieruchomości. Nabyta wiedza praktyczna i teoretyczna ułatwi Absolwentowi zdobycie wymaganych licencji i budowanie ścieżki kariery m.in. na takich stanowiskach, jak rzeczoznawca majątkowy, czy pośrednik w obrocie nieruchomościami.

Scroll to Top