Europejska Uczelnia Nauk Medycznych i Społecznych w Warszawie

Europejska Uczelnia Nauk Medycznych i Społecznych w Warszawie poprzednio Wyższa Szkoła Biznesu i Zarządzania w Ciechanowie jest uczelnią wyższą oferującą studia licencjackie, studia krótkiego cyklu oraz studia podyplomowe. Uczelnia powstała w 1998 roku a w dniu 08.10.1998 roku została wpisana do rejestru niepublicznych szkół wyższych pod numerem 149. Uczelnia powstała z misją zapewnienia wysokiej jakości kształcenia w obszarze biznesu i zarządzania w odpowiedzi na potrzeby lokalnego i krajowego rynku pracy. Wyższa Szkoła Biznesu i Zarządzania w Ciechanowie wniosła znaczący wkład w edukację biznesową i menedżerską w wymiarze lokalnym i ogólnopolskim.

W roku 2023 świętowaliśmy 25. lecie Uczelni.

Założycielem Uczelni jest Polsko-Greckie Przedsiębiorstwo „PENDEX”, które miało wizję stworzenia instytucji zapewniającej studentom praktyczną wiedzę i umiejętności przygotowujące ich do wyzwań współczesnego świata biznesu. Założyciel uczelni uważał, że edukacja powinna być ściśle powiązana z potrzebami rynku, a studenci powinni być wyposażeni w umiejętności i wiedzę niezbędną do osiągnięcia sukcesu w karierze zawodowej. Programy akademickie Uczelni odzwierciedlają tę wizję, kładąc nacisk na umiejętności praktyczne i doświadczenie w świecie rzeczywistym.

Uczelnią kieruje prof. dr Tomasz Kulesza, Doktor w dziedzinie nauk humanistycznych.
Poprzednim rektorem był dr Leszek Zakrzewski,  wcześniej dr Marian Woźniak. W roku jubileuszowym w trosce o dalszy rozwój Uczelni w szczególności o otwieranie nowych kierunków studiów z zakresu nauk medycznych i o zdrowiu, technicznych i społecznych a także innych postanowiono o zmianie nazwy Uczelni i jej siedziby tak aby zrealizować przyjętą strategię rozwoju.

Scroll to Top