Europejska Uczelnia Nauk Medycznych i Społecznych w Warszawie

 
dr Tomasz Kulesza, prof EUNMiS
 

Doktor nauk humanistycznych.

absolwent:

 1. Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie – studia podyplomowe z Zarządzania
 2. Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie – mgr filologii polskiej nauczyciel dyplomowany.
 3. Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej – studia doktoranckie – doktor

Doświadczenie zawodowe:

 1. Nauczyciel, wizytator, dyrektor szkół na terenie powiatu jaroslawskiego 1979-2019
 2. Przewodniczący Zarządu Okręgowego PZŁ w Przemyślu 2015 -2018
 3. p.o. Kanclerza Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Jarosławiu
 4. Poseł na Sejm RP  V,VI,VII  kadencji od 2005 r.
 5. Przewodniczący Konwentu  Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. Ks.Bronisława Markiewicza w Jarosławiu
 6. nauczyciel akademicki – Akademia Nauk Stosowanych we Wrocławiu od 2000, Europejska Uczelnia Nauk Medycznych i Społecznych w Warszawie od 1 marca 2024

Działalność Samorządowa:

 1. Radny i członek zarządu miasta (1994-1998)
 2. Radny Powiatu Jarosławskiego( 2002-2005)
 3. Radny Powiatu Jarosławskiego (2018 – 2024)

Działalność społeczna i charytatywna:

 1. organizator -Wielkiej Galerii Artystycznej od 1999 r.
 2. Pomoc materialna i organizacyjna na rzecz Podkarpackiego Hospicjum dla Dzieci , Domów Dziecka w Radymnie i Strzyżowie, Polskiemu stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, Koło w Jarosławiu, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Jarosławiu. Organizacja wypoczynku i imprez plenerowych dla dzieci i dorosłych z niepełnosprawnościami w  tym jarosławskich  stowarzyszeń
 3. W 2019 roku wygrał plebiscyt ,,Nowin” za swą działalność charytatywną i społeczną.
 4. Inicjator imprez kulturalnych np: Jarosławskie Spotkania z Operą  i wielu wystaw o różnej tematyce.
 5. Współorganizator i pomysłodawca kwesty na rzecz ratowania zabytkowych nagrobków w Jarosławiu (od 1993 r.) i polskim cmentarzu w Jaworowie  w Ukrainie.  Organizator ,,białych niedziel”. Autor programów z  zakresu profilaktyki dla  dzieci  i młodzieży oraz cyklu artykułów pt,, Wychowawcze dylematy”, ,,Zapomniani pisarze, zapomniane książki ” współorganizator konferencji popularno-naukowych  (m.in. Problematyka wieku przed i starczego w ujęciu interdyscyplinarnym”)

Osiągnięcia zawodowe :

 1. Organizator punktu dydaktycznego Politechniki Rzeszowskiej w Jarosławiu.
 2. Filii  Wyższej Szkoły Humanistyczno Ekonomicznej z Łodzi oddział w Jarosławiu
 3. Szkoły Języków Obcych ,,Promar” i ,,Studium Detektywów i Pracowników Ochrony ,,Ochroniarz”
 4. Wszechstronna pomoc w realizacji inwestycji: Obwodnicy Miasta Jarosławia, budowie obiektów sportowych w tym stadionów wielofunkcyjnych ,,Orlików” na terenie miasta i powiatu, sali koncertowej Szkoły Muzycznej w  Jarosławiu, kapitalnego remontu Dworca Kolejowego (wspólnie z samorządem) pomoc w realizacji remontów  i budowie infrastruktury drogowej ,,Schetynówki” (wspólnie z  Rządem i Samorządem)
 5. Współorganizator właściwej opieki psychologicznej dla młodzieży szkół prowadzonych przez starostwo powiatowe.

Odznaczenia i Wyróżnienia:

 1. Medal Edukacji Narodowej
 2. Brązowy Krzyż Zasługi
 3. Nagroda Podkarpackiego Kuratora Oświaty
 4. Nagroda Burmistrza Jarosławia (czterokrotnie)
 5. Zasłużony dla ochrony dziedzictwa kulturowego Jarosławia
 6. ,,Złota odznaka za zasługi dla Jarosławia (za pomoc w realizacji budowy obwodnicy)
 7. Złota odznaka zasłużony dla policji
 8. ,,Przyjaciel Niewidomych.
 9. Złota i honorowa odznaka zasłużony dla Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków
 10. Kordelas Leśnika Polskiego (za szczególne zasługi dla leśnictwa)
 11. Medal św.Huberta oraz Złoty, Srebrny i Brązowy medal za zasługi dla łowiectwa
 12. Dwukrotny laureat Honorowej Nagrody ,,Jarosława”

Scroll to Top