Europejska Uczelnia Nauk Medycznych i Społecznych w Warszawie

Archiwistyka i Zarządzanie Dokumentacją Współczesną z Ochroną Informacji Niejawnych I Prawnie Chronionych

Opis: Studia 
Celem studiów jest nabycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do pracy w archiwach różnych jednostek organizacyjnych i instytucji, a także zapoznanie słuchacza z aktualnymi przepisami organizacji pracy w biurze..

Studia przeznaczone są dla osób planujących podjęcie pracy w: archiwach, sekretariacie, urzędzie, kancelarii oraz dla osób pragnących podnieść swoje kwalifikacje zawodowe.

Czas trwania: 2 semestry

Scroll to Top