Europejska Uczelnia Nauk Medycznych i Społecznych w Warszawie

Bezpieczeństwo i higiena pracy (bhp) oraz ochrona przeciwpożarowa (ppoż.)

Opis:

Studia mają charakter kwalifikacyjny i umożliwiają absolwentom w/w kierunku zgodnie z obowiązującymi przepisami uzyskanie kwalifikacji (niezbędnych do zatrudnienia w służbie bezpieczeństwa i higieny pracy) do pracy na stanowisku:
– starszego inspektora do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy; ponadto w zależności od długości trwania odbywanego stażu:
– specjalisty do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy (pod warunkiem odbycia co najmniej jednego roku stażu pracy w służbie BHP);
– starszego specjalisty do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy (pod warunkiem odbycia co najmniej trzech lat stażu pracy w służbie BHP);
– głównego specjalisty do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy (pod warunkiem odbycia co najmniej pięciu lat stażu pracy w służbie BHP).

Ponadto ukończenie studiów umożliwi absolwentom prowadzenie szkoleń BHP zgodnie z zasadami metodyki nauczania oraz założenie własnej działalności.

Warto również zauważyć, że w firmach zatrudniających ponad stu pracowników, konieczne jest posiadanie specjalisty ds. bezpieczeństwa pracy – inspektora BHP. W mniejszych firmach często korzysta się z usług specjalistów BHP prowadzących własną działalność gospodarczą.

Sylwetka absolwenta:
Studia podyplomowe przeznaczone są dla absolwentów wyższych uczelni zajmujących się lub zamierzających zajmować się w pracy zawodowej problematyką BHP; osób zatrudnionych w jednostkach ochrony przeciwpożarowej; pracowników przedsiębiorstw, instytucji państwowych, administracji samorządowej oraz osób prowadzących działalność gospodarczą.

Czas trwania: 2 semestry (240 godzin)

Scroll to Top