Europejska Uczelnia Nauk Medycznych i Społecznych w Warszawie

Bibliotekoznawstwo

Opis: Studia w dziedzinie bibliotekoznawstwa otwierają drzwi do wielu fascynujących ścieżek kariery, ze szczególnym uwzględnieniem pracy w różnych rodzajach bibliotek, w tym sieci bibliotek szkolnych i pedagogicznych, gdzie pełnienie roli nauczyciela-bibliotekarza staje się możliwe. Celem tych studiów jest dostarczenie kompleksowej wiedzy, umiejętności praktycznych oraz rozwoju kompetencji społecznych w obszarze wielu skomplikowanych aspektów pracy bibliotekarza. Program kształcenia obejmuje obszary takie jak ewidencja i katalogowanie zbiorów, metodyka pracy z czytelnikiem indywidualnym i zbiorowym, w tym z osobami niepełnosprawnymi. Ponadto, studenci zdobywają umiejętności w zakresie nowoczesnych metod i technik stosowanych w procesach informacyjno-bibliotecznych, w tym komputeryzacji bibliotek, systemów informacyjno-wyszukiwawczych oraz digitalizacji zbiorów i prezentacji informacji.

Sylwetka absolwenta: Absolwent studiów podyplomowych Bibliotekoznawstwa posiada wszechstronną wiedzę w obszarze bibliotekoznawstwa i informacji naukowej. Jego przygotowanie zawodowe umożliwia mu podjęcie pracy w różnorodnych instytucjach zajmujących się gromadzeniem, opracowywaniem i udostępnianiem dokumentów. Posiada umiejętności w zakresie zarówno tradycyjnego, jak i elektronicznego opracowywania i ewidencjonowania zbiorów bibliotecznych. Z powodzeniem stosuje przepisy regulujące działalność bibliotek oraz posługuje się różnymi metodami i technikami używanymi w procesach informacyjno-bibliotecznych. Jest gotowy do propagowania idei związanych z cywilizacją technologiczną, cyfryzacją, społeczeństwem wiedzy oraz kulturą informacyjną. Jego umiejętności pozwalają mu na aktywne uczestnictwo w pracy kulturalno-oświatowej w swoim środowisku zawodowym. Ponadto, respektuje i ściśle przestrzega zasad zawodowego kodeksu etycznego.

Czas trwania: 3 semestry

Scroll to Top