Europejska Uczelnia Nauk Medycznych i Społecznych w Warszawie

Biologia w szkole

Opis: Program studiów podyplomowych “Biologia w Szkole” został zaprojektowany z myślą o nauczycielach, którzy pragną zdobyć niezbędne kwalifikacje do nauczania biologii na poziomie szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Naszym celem jest dostarczenie aktualnej wiedzy z zakresu biologii, skupiając się na eksplorowaniu różnorodności świata żywego oraz na zrozumieniu kluczowych procesów życiowych organizmów. Program studiów pozwoli uczestnikom zgłębić zasady funkcjonowania organizmu człowieka i jego wpływu na otaczające środowisko naturalne. Nasi słuchacze zostaną przygotowani merytorycznie, co obejmuje zarówno gruntowne poznanie treści programowych z zakresu biologii, jak i zdobycie umiejętności dydaktycznych niezbędnych do efektywnego nauczania tego przedmiotu. Nasz program umożliwi im świadczenie jakościowej edukacji zgodnie z podstawą programową kształcenia ogólnego w obszarze biologii.

Sylwetka absolwenta:

Absolwent kierunku “Biologia w Szkole” wzbogaca swoje kompetencje o szeroką i aktualną wiedzę biologiczną, co umożliwia mu skuteczne działanie w praktyce pedagogicznej. Posiada zdolność do świadomego wyboru odpowiednich metod i form pracy dydaktycznej, precyzyjnego formułowania celów edukacyjnych oraz tworzenia narzędzi oceny postępów uczniów. Jest w stanie opracowywać programy nauczania, plany lekcji i scenariusze zajęć, co pozwala mu dostosowywać proces edukacji do indywidualnych potrzeb uczniów. Dodatkowo, absolwent posiada umiejętność wprowadzania innowacji pedagogicznych, które pomagają wcielać nowoczesne metody nauczania biologii. Jego zdolność do prowadzenia doświadczeń i badań biologicznych stwarza przestrzeń dla praktycznej nauki uczniów, a także rozwija ich umiejętności myślenia naukowego. Absolwent kierunku “Biologia w Szkole” jest zatem nauczycielem, który nie tylko przekazuje wiedzę biologiczną, ale również aktywnie kształtuje proces edukacyjny, dostosowując go do potrzeb i umiejętności uczniów, oraz integruje innowacje pedagogiczne w proces nauczania.

Czas trwania: 3 semestry

Scroll to Top