Europejska Uczelnia Nauk Medycznych i Społecznych w Warszawie

Biznes i zarządzanie w szkole

Opis: Studia podyplomowe na kierunku “Biznes i zarządzanie w szkole” stanowią doskonałą okazję dla osób posiadających uprawnienia pedagogiczne, aby poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności z tego zakresu. Ten nowy przedmiot, wprowadzony od września 2023 roku, zastąpi przedmiot “Podstawy przedsiębiorczości” w programie nauczania w szkołach ponadpodstawowych. Program studiów skupia się na istotnych zagadnieniach związanych z biznesem, takich jak finanse przedsiębiorstw, rynek pracy i system gospodarczy. Dodatkowo, studenci będą mieli okazję poznać praktyczne przykłady sukcesów polskich i zagranicznych przedsiębiorców oraz rozwijać swoje umiejętności liderskie, wykorzystując elementy biznesowe. Wykłady prowadzone będą przez doświadczonych wykładowców, a program dostosowany będzie do potrzeb nowego kierunku. Studenci na kierunku “Biznes i zarządzanie w szkole” korzystać będą z nowoczesnych technologii, narzędzi cyfrowych i materiałów dydaktycznych, które umożliwią skuteczniejsze przekazywanie wiedzy uczniom i zaoferują nauczycielom nowe narzędzia edukacyjne. Ten kierunek odpowiada na aktualne trendy w rozwoju społeczno-gospodarczym, uwzględniając nowoczesne metody nauczania i techniki edukacyjne. Ponadto, spełnia ważne potrzeby i postulaty zgłaszane przez środowiska biznesowe i akademickie, a także instytucje edukacyjne. Studia na kierunku “Biznes i zarządzanie w szkole” stanowią doskonałe narzędzie, które umożliwia nauczycielom poszerzenie swojej wiedzy i kompetencji, aby lepiej przygotowywać uczniów do wyzwań związanych z biznesem i zarządzaniem w dzisiejszym świecie.

Sylwetka absolwenta: Absolwent kierunku “Biznes i zarządzanie w szkole” to osoba, która zdobyła wyjątkowe umiejętności i wiedzę, aby efektywnie integrować aspekty biznesowe i zarządcze w edukacji. Dzięki swojemu wykształceniu ma on możliwość wpływania na kształtowanie młodych umysłów, przygotowując ich do wymogów współczesnego świata biznesu. Absolwent posiada solidne podstawy z zakresu biznesu i zarządzania, co pozwala mu na zrozumienie kluczowych zagadnień gospodarczych i społecznych. Jego umiejętności liderskie pozwalają mu efektywnie kierować grupami uczniów oraz wspierać ich rozwój intelektualny i osobisty. Dzięki zdobytej wiedzy z zakresu finansów przedsiębiorstw, ryku pracy i systemu gospodarczego, jest w stanie przekazywać praktyczną wiedzę uczniom, przygotowując ich do realnych wyzwań zawodowych. Absolwent jest zaawansowanym użytkownikiem nowoczesnych narzędzi edukacyjnych i technologii cyfrowych, co pozwala mu tworzyć atrakcyjne i interaktywne lekcje. Dzięki zrozumieniu psychologii uczniów i ich potrzeb edukacyjnych, jest w stanie dostosować metody nauczania do indywidualnych potrzeb każdego ucznia. Absolwent kierunku “Biznes i zarządzanie w szkole” ma nie tylko umiejętność przekazywania wiedzy, ale także inspiruje i motywuje uczniów do rozwijania swojego potencjału. Jego kompetencje pozwalają na efektywne przygotowanie uczniów do przyszłych wyzwań zawodowych i życiowych, dając im solidne fundamenty w zakresie biznesu i zarządzania. To absolwent, który czerpie z własnego doświadczenia i wiedzy, aby wpływać na rozwój młodych umysłów i przygotowywać ich do sukcesu w dynamicznym świecie biznesu i edukacji.

Czas trwania: 3 semestry

Scroll to Top