Europejska Uczelnia Nauk Medycznych i Społecznych w Warszawie

Chemia w szkole

Opis: Kierunek “Chemia w Szkole” stanowi idealną ścieżkę dla nauczycieli pragnących zdobyć profesjonalne kwalifikacje w nauczaniu chemii we wszystkich typach szkół. Naszym priorytetem jest dostarczenie aktualnej i wszechstronnej wiedzy z zakresu chemii, co pozwala nauczycielom nie tylko na uaktualnienie swojej wiedzy, ale również na jej pogłębienie oraz na rozwijanie umiejętności związanych z nauczaniem tego fascynującego przedmiotu. Program studiów koncentruje się na przygotowaniu merytorycznym, które obejmuje zarówno zdobycie niezbędnej wiedzy do realizacji programu nauczania w obszarze chemii, jak i doskonalenie umiejętności dydaktycznych potrzebnych do skutecznego przekazywania tej wiedzy. Studia te mają także charakter kwalifikacyjny, co umożliwia nauczycielom zdobycie uprawnień do nauczania drugiego przedmiotu.

Sylwetka absolwenta: Absolwent kierunku “Chemia w Szkole” to profesjonalny nauczyciel, który został wyposażony w wszechstronną wiedzę chemiczną oraz umiejętności dydaktyczne, które zdobył podczas studiów. Posiada solidne przygotowanie merytoryczne, pozwalające mu na skuteczne przekazywanie wiedzy chemicznej swoim uczniom. Jego umiejętności wiedzy merytorycznej obejmują nie tylko zdobycie głębokiej wiedzy chemicznej, ale także zrozumienie zasad dydaktyki i metodyki nauczania, co pozwala mu na tworzenie planów dydaktycznych, scenariuszy lekcji oraz efektywne prowadzenie zajęć. Absolwent potrafi dostosować swoje metody nauczania do indywidualnych potrzeb ucznia, co sprawia, że może skutecznie wspierać rozwój każdego z uczniów. Dodatkowo, posiada zdolność do tworzenia narzędzi oceny postępów uczniów i planowania działań pedagogicznych, które przyczyniają się do osiągnięcia sukcesu edukacyjnego. Dzięki zdobytym umiejętnościom, absolwent kierunku “Chemia w Szkole” jest inspirującym nauczycielem, który potrafi przekazywać swoją pasję do chemii swoim uczniom, rozbudzając w nich zainteresowanie tą nauką. Jego zaangażowanie w rozwijanie umiejętności uczniów, wdrażanie innowacji pedagogicznych oraz prowadzenie doświadczeń i badań stanowią fundament jego profesjonalnej kariery w edukacji.

Czas trwania: 3 semestry

Scroll to Top