Europejska Uczelnia Nauk Medycznych i Społecznych w Warszawie

Cyberbezpieczeństwo systemów informatycznych i telekomunikacyjnych

Opis: Studia podyplomowe dostosowane do najnowszych standardów w dynamicznie zmieniającej się cyberprzestrzeni. W ramach studiów z zakresu bezpieczeństwa cyberprzestrzeni słuchacze uzyskują wiedzę i praktyczne umiejętności umożliwiające podjęcie pracy związanej z zarządzaniem bezpieczeństwem informacji i bezpieczeństwem systemów informatycznych i cyberprzestrzeni w tym identyfikacji zagrożeń i przeciwdziałania im, opracowywaniem systemów bezpieczeństwa (polityki, wdrażanie, utrzymanie), audytu informatycznego, informatyki śledczej, zarządzania sytuacją kryzysową w IT.

Adresaci: Adresatami studiów są osoby pragnące zdobyć wiedzę i umiejętności umożlwiające podjęcie pracy w komórkach bezpieczeństwa IT oraz niezbędne do dalszego rozwoju w dziedzinie cyberbezpieczeństwa w wybranym z wielu rozpoczętych podczas nauki kierunków.

Cel studiów: Celem studiów jest zapoznanie uczestników z podstawowymi problemami zabezpieczeń sieci komputerowych, systemów komputerowych i aplikacji. Równocześnie wiedza z zakresu cyberbezpieczeństwa, którą uczestnicy posiądą na poziomie średniozaawansowanym umożliwi im dalszy rozwój na jednej z wielu możliwych ścieżek certyfikacji czyniąc z nich ekspertów od zabezpieczeń w przedsiębiorstwach dowolnej skali.

Czas trwania: 2 semestry

Scroll to Top