Europejska Uczelnia Nauk Medycznych i Społecznych w Warszawie

Diagnoza i terapia pedagogiczna

Opis: Studia na kierunku “Diagnoza i terapia pedagogiczna” mają na celu przygotowanie studentów do profesjonalnego i skutecznego prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz terapeutycznych z dziećmi i młodzieżą, zwłaszcza tymi, którzy borykają się z trudnościami w nauce, szczególnie w obszarze czytania, pisania i liczenia. Program kształcenia obejmuje zdobywanie wiedzy, umiejętności i kompetencji z zakresu pedagogiki specjalnej, terapii, profilaktyki oraz diagnostyki pedagogicznej. Studenci poznają najnowsze metody i rozwiązania pedagogiczne, co pozwala im skutecznie wspierać uczniów z różnymi specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Sylwetka absolwenta: Absolwent kierunku “Diagnoza i terapia pedagogiczna” to wykwalifikowany specjalista posiadający wszechstronną wiedzę i umiejętności w dziedzinie pedagogiki specjalnej. Dzięki zdobytym kwalifikacjom jest gotowy do profesjonalnej pracy z dziećmi i młodzieżą ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Jako terapeuta pedagogiczny, posiada głęboką wiedzę w zakresie diagnozy pedagogicznej, terapii, profilaktyki oraz konstrukcji programów edukacyjno-terapeutycznych. Jest w stanie przeprowadzać kompleksową ocenę potrzeb uczniów oraz dostosowywać strategie i metody pracy do indywidualnych wymagań każdego ucznia. Absolwent kierunku ma umiejętność efektywnego prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz terapeutycznych zarówno indywidualnie, jak i w grupach. Posiada także zdolności interpersonalne, które pozwalają mu na budowanie pozytywnych relacji z uczniami i ich rodzicami, co jest kluczowe w procesie wsparcia i rozwoju edukacyjnego. Dzięki zdobytemu wykształceniu i doświadczeniu, absolwent jest przygotowany do pracy w placówkach oświatowych, poradniach pedagogiczno-psychologicznych, oraz innych instytucjach wspierających rozwój uczniów z trudnościami w nauce. Jego misją jest pomoc dzieciom i młodzieży w pokonywaniu barier edukacyjnych oraz w osiąganiu sukcesów w nauce i rozwoju osobistym.

Czas trwania: 3 semestry

Scroll to Top