Europejska Uczelnia Nauk Medycznych i Społecznych w Warszawie

Doradztwo zawodowe – Coaching

Opis
Studia podyplomowe z zakresu Doradztwo zawodowe – coaching przygotowują uczestników do pełnienia funkcji szkolnych doradców zawodowych. Program studiów ma na celu wyposażyć słuchaczy w umiejętności niezbędne do wspierania młodzieży oraz dorosłych w podejmowaniu decyzji edukacyjno-zawodowych. Uczestnicy uczą się wskazywania optymalnych ścieżek edukacyjnych i zawodowych, dostosowanych do predyspozycji indywidualnych oraz wymagań rynku pracy.

Sylwetka absolwenta
Absolwent studiów podyplomowych z zakresu Doradztwo zawodowe – coaching to specjalista w zakresie doradztwa zawodowego, wyposażony w wiedzę i umiejętności niezbędne do wspierania młodzieży i dorosłych w podejmowaniu trafnych decyzji edukacyjno-zawodowych. Posiada znajomość narzędzi diagnostycznych i metod pracy doradczej oraz umiejętności planowania kariery. Absolwent jest przygotowany do pracy w instytucjach edukacyjnych, rynku pracy oraz organizacjach publicznych i pozarządowych. Charakteryzuje się rozwiniętymi kompetencjami miękkimi, takimi jak komunikacja, empatia i zdolność do pracy zespołowej, co czyni go wartościowym doradcą zawodowym.

Czas trwania: 3 semestry

Scroll to Top