Europejska Uczelnia Nauk Medycznych i Społecznych w Warszawie

Edukacja dla bezpieczeństwa (status szkolnego koordynatora ds. bezpieczeństwa)

Opis: Studia podyplomowe w dziedzinie “Edukacja dla Bezpieczeństwa” to doskonała propozycja dla osób, które już posiadają uprawnienia pedagogiczne i pragną zdobyć kwalifikacje niezbędne do prowadzenia zajęć z przedmiotu “Edukacja dla Bezpieczeństwa z Przysposobieniem Obronny” w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Podczas tych studiów, uczestnicy zdobywają wiedzę z zakresu bezpieczeństwa, ratownictwa, zarządzania zespołem ludzi oraz zagadnień obronności państwa w sytuacjach kryzysowych. Głównym celem tych studiów jest podniesienie poziomu wiedzy na temat ogólnego bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz strategii obrony państwa. Program studiów ma także charakter kwalifikacyjny, co oznacza, że umożliwia nauczycielom zdobycie uprawnień do nauczania drugiego przedmiotu.

Sylwetka absolwenta: Absolwent kierunku “Edukacja dla bezpieczeństwa” to specjalista wyposażony w nie tylko w głęboką wiedzę, ale także w umiejętności związane z bezpieczeństwem i ratownictwem. Jego edukacja przygotowuje go do wielu obszarów działań, a jego wszechstronne umiejętności stwarzają możliwości realizacji wielu ról w społeczności edukacyjnej. Posiadając wiedzę o psychologicznych i społecznych mechanizmach zachowań zbiorowych, absolwent jest gotowy do rozumienia i radzenia sobie z sytuacjami współczesnych zagrożeń. Dysponuje także podstawową wiedzą na temat różnych rodzajów zagrożeń dla bezpieczeństwa, takich jak katastrofy naturalne, wypadki budowlane, zagrożenia chemiczne czy sytuacje związane z działaniami wojennymi czy terroryzmem. Potrafi identyfikować te zagrożenia, wiedzieć, jak zapobiegać im, jak likwidować ich skutki i chronić ludność.

Czas trwania: 3 semestry

Scroll to Top