Europejska Uczelnia Nauk Medycznych i Społecznych w Warszawie

Edukacja, terapia i rehabilitacja dzieci z porażeniem mózgowym

Opis: Studia podyplomowe z zakresu “Edukacja, terapia i rehabilitacja dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym” mają na celu dostarczenie słuchaczom specjalistycznej wiedzy i umiejętności związanych z pracą z dziećmi i młodzieżą dotkniętą mózgowym porażeniem dziecięcym. Program studiów skupia się na zapoznaniu uczestników z kryteriami diagnostycznymi, różnymi metodami terapeutycznymi oraz formami prowadzenia zajęć z uwzględnieniem specyfiki funkcjonowania dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym w kontekście edukacyjnym. Program ten przygotowuje specjalistów do skutecznej terapii i rehabilitacji dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym, wspierając ich rozwój i dostosowując metody pracy do ich indywidualnych potrzeb.

Sylwetka absolwenta: Absolwenci kierunku “Edukacja, terapia i rehabilitacja dzieci z porażeniem mózgowym” są specjalistami posiadającymi kompleksową wiedzę i umiejętności w obszarze pracy z dziećmi i młodzieżą dotkniętą mózgowym porażeniem dziecięcym (MPD). Dzięki zdobytym kompetencjom są przygotowani do podejmowania wyzwań związanych z diagnozą, terapią i rehabilitacją dzieci z MPD. Absolwenci tych studiów opanowują różnorodne metody i formy pracy, które pozwalają na efektywne prowadzenie zajęć rehabilitacyjnych zarówno w domu, jak i w środowisku edukacyjnym. Ich wiedza obejmuje także kwestie diagnostyczne, co pozwala na skuteczną ocenę potrzeb dzieci z MPD i dostosowanie terapii do indywidualnych wymagań. Dzięki tym umiejętnościom absolwenci stają się kluczowymi specjalistami w obszarze wsparcia i rozwoju dzieci z MPD, przyczyniając się do poprawy jakości ich życia i szans na rozwijanie swojego potencjału.

Czas trwania: 3 semestry

Scroll to Top