Europejska Uczelnia Nauk Medycznych i Społecznych w Warszawie

Edukacja, terapia i wspomaganie osób z ADHD

Opis
Studia podyplomowe „Edukacja, terapia i wspomaganie osób z ADHD” mają na celu przygotowanie słuchaczy do prowadzenia terapii uczniów z ADHD w różnych środowiskach, takich jak przedszkole, szkoła oraz inne miejsca działalności pozaszkolnej. Program studiów obejmuje również organizowanie działań z zakresu psychoedukacji oraz wsparcia rozwoju kompetencji wychowawczych rodziców dzieci z ADHD. Dodatkowo, absolwenci będą przygotowani do działalności konsultacyjnej i doradczej w zespołach terapeutyczno-edukacyjnych. Studia skierowane są do nauczycieli wszystkich typów szkół i przedszkoli pragnących poszerzyć swoje kompetencje w zakresie pracy z uczniami z ADHD. Asystentów uczniów i nauczycieli wspierających proces edukacyjny dzieci z ADHD. Pedagogów i psychologów szkolnych, pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych (PPP). Socjoterapeutów, psychoterapeutów, kuratorów sądowych i asystentów rodziny oraz terapeutów środowiskowych, którzy chcą specjalizować się w terapii i wsparciu osób z ADHD.

Sylwetka absolwenta
Absolwent studiów podyplomowych „Edukacja, terapia i wspomaganie osób z ADHD” to wykwalifikowany specjalista posiadający:
– Kwalifikacje z zakresu kompleksowej terapii – zdolność prowadzenia działań terapeutycznych i wspierających rozwój dzieci i młodzieży z ADHD.
– Specjalistyczną wiedzę i umiejętności diagnostyczne – umiejętność prowadzenia działań diagnostycznych, terapeutycznych i doradczych.
– Kompetencje do wsparcia rodziców i nauczycieli – zdolność organizowania i prowadzenia psychoedukacji oraz wspierania rozwoju kompetencji wychowawczych rodziców dzieci z ADHD.
– Umiejętności konsultacyjne – przygotowanie do działalności konsultacyjnej i doradczej w zespołach terapeutyczno-edukacyjnych.

Czas trwania: 3 semestry

Scroll to Top