Europejska Uczelnia Nauk Medycznych i Społecznych w Warszawie

Edukacja zdrowotna z elementami pierwszej pomocy w szkole

Opis
Studia podyplomowe z zakresu „Edukacja zdrowotna z elementami pierwszej pomocy w szkole” są przeznaczone dla absolwentów studiów wyższych (co najmniej I stopnia) zainteresowanych edukacją zdrowotną i promocją zdrowia. Adresowane są do nauczycieli, wychowawców, pracowników socjalnych, przedstawicieli zawodów medycznych oraz innych osób zaangażowanych w edukację zdrowotną w różnych środowiskach.

Celem studiów jest zdobycie specjalistycznej wiedzy z zakresu problemów zdrowotnych, ich rozpoznawania i podejmowania efektywnych działań, a także realizacja programów edukacji zdrowotnej z dziećmi i młodzieżą. Program studiów obejmuje zagadnienia z psychologii rozwojowej, psychoterapii, rozwoju osobistego, fizjologii człowieka oraz organizacji edukacji zdrowotnej w szkole. Zawiera także elementy dotyczące organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży, co umożliwia praktyczne zastosowanie zdobytej wiedzy.

Sylwetka absolwenta
Absolwent studiów podyplomowych z zakresu „Edukacja zdrowotna z elementami pierwszej pomocy w szkole” to wykwalifikowany specjalista posiadający:
– Wszechstronną wiedzę z zakresu zdrowia – umożliwiającą rozpoznawanie problemów zdrowotnych oraz podejmowanie działań profilaktycznych.
– Umiejętności praktyczne – pozwalające na organizację i realizację programów edukacji zdrowotnej oraz kształtowanie zdrowych nawyków wśród dzieci i młodzieży.
– Kompetencje w zakresie pierwszej pomocy – umożliwiające skuteczne reagowanie w sytuacjach nagłych.
– Zdolności motywacyjne – do kształtowania prawidłowych nawyków zdrowego stylu życia wśród uczniów.
– Wiedzę z zakresu psychologii i fizjologii – wspierającą rozwój osobisty i zdrowotny uczniów.

Absolwent jest przygotowany do pracy w różnych placówkach edukacyjnych, socjalnych i medycznych, gdzie może realizować zadania związane z edukacją zdrowotną, promując zdrowy styl życia i podejmując działania profilaktyczne.

Scroll to Top