Europejska Uczelnia Nauk Medycznych i Społecznych w Warszawie

Etyka z filozofią w szkole

Opis: Studia podyplomowe z zakresu “Etyka i Filozofia w szkole” skierowane są do absolwentów studiów wyższych licencjackich lub magisterskich, którzy aspirują do poszerzenia swoich kompetencji w obszarze etyki i filozofii. Program studiów jest dostosowany do nauczycieli pracujących na II i III etapie edukacyjnym, tj. w szkołach podstawowych oraz ponadpodstawowych. Studia te pozwalają na zdobycie kwalifikacji do nauczania przedmiotów związanych z etyką i filozofią. Celem tych studiów jest rozwijanie kompetencji nauczycieli w obszarze etyki i filozofii, zachęcanie do refleksji i podnoszenie świadomości aksjologicznej uczniów. Program studiów kładzie nacisk na kształtowanie postaw szacunku, otwartości, współpracy oraz odpowiedzialności. Studia podyplomowe “Etyka i Filozofia w szkole” umożliwiają nauczycielom zarówno pogłębienie swojej wiedzy filozoficznej, jak i doskonalenie umiejętności przekazywania jej swoim uczniom, co ma istotny wpływ na rozwijanie umiejętności myślenia krytycznego i refleksyjnego wśród młodzieży.

Sylwetka absolwenta: Absolwenci kierunku “Etyka i filozofia w szkole” stają się specjalistami o wszechstronnej wiedzy i umiejętnościach. Dzięki zdobytym kompetencjom merytorycznym są w stanie zgłębiać główne zagadnienia etyki i filozofii oraz przekazywać tę wiedzę w sposób zrozumiały i inspirujący dla swoich uczniów. Wyposażeni w umiejętności metodyczne, potrafią skutecznie prowadzić lekcje, rozbudzać ciekawość myślową swoich uczniów i zachęcać ich do głębszego rozważania kwestii etycznych i filozoficznych. Absolwenci tych studiów nie tylko posiadają dogłębną wiedzę filozoficzną, ale również rozwijają umiejętności komunikacji, krytycznego myślenia i analizy argumentów. Są to nauczyciele, którzy potrafią inspirować młodzież do odkrywania wartości etycznych i filozoficznych, a także do rozwijania własnego myślenia. Jako absolwenci kierunku “Etyka i filozofia w szkole” odgrywają istotną rolę w kształtowaniu postaw i wartości swoich uczniów, wspierając ich rozwój intelektualny i moralny. Są to nauczyciele, którzy nie tylko przekazują wiedzę, ale także inspirują do głębszej refleksji nad sensem życia, moralnością i wartościami, co przyczynia się do tworzenia bardziej świadomego i odpowiedzialnego społeczeństwa.

Czas trwania: 3 semestry

Scroll to Top