Europejska Uczelnia Nauk Medycznych i Społecznych w Warszawie

Fizyka w szkole

Opis: Studia podyplomowe “Fizyka w szkole” są skoncentrowane na przygotowaniu nauczycieli do nauczania fizyki na różnych etapach edukacyjnych. Program studiów ma charakter kwalifikacyjny i umożliwia nauczycielom zdobycie uprawnień do nauczania tego przedmiotu oraz drugiego przedmiotu. Studia “Fizyka w szkole” pozwalają na aktualizację i pogłębienie wiedzy z zakresu fizyki oraz rozwijają umiejętności związane z nauczaniem tego przedmiotu. Program studiów uwzględnia również praktyczne doświadczenie zdobywane podczas praktyk pedagogicznych, co pozwala nauczycielom konfrontować teorię z rzeczywistością pedagogiczną.

Sylwetka absolwenta: Absolwent kierunku “Fizyka w szkole” to profesjonalista o wszechstronnej wiedzy i umiejętnościach, które pozwalają mu na skuteczne nauczanie fizyki na różnych etapach edukacyjnych. Jego wiedza merytoryczna obejmuje nie tylko treści programowe z zakresu fizyki, ale także metodyki nauczania tego przedmiotu. Dzięki temu absolwent jest przygotowany do przekazywania wiedzy swoim uczniom w sposób przystępny i interesujący, niezależnie od etapu edukacyjnego. Posiadając wszechstronną wiedzę z fizyki, absolwent potrafi dostosować treści nauczania do potrzeb i poziomu rozwoju swoich uczniów. Jest także zdolny do tworzenia różnorodnych narzędzi i materiałów dydaktycznych, jak również opracowywania planów nauczania i scenariuszy lekcji. Ponadto, posiada umiejętności w zakresie oceny postępów uczniów oraz dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb ucznia. Absolwent kierunku “Fizyka w szkole” to pasjonat fizyki i pedagogiki, który angażuje się w prowadzenie eksperymentów, badań oraz innowacji pedagogicznych. Jego celem jest nie tylko przekazywanie wiedzy, ale także inspiracja i rozwijanie kompetencji naukowych swoich uczniów.

Czas trwania: 3 semestry

Scroll to Top