Europejska Uczelnia Nauk Medycznych i Społecznych w Warszawie

Geografia w szkole

Opis: Studia podyplomowe “Geografia w szkole” stanowią doskonałą możliwość dla nauczycieli, którzy pragną zdobyć kwalifikacje do nauczania geografii w szkołach podstawowych oraz prowadzenia zajęć edukacyjnych z zakresu geografii na różnych poziomach edukacyjnych. Program tych studiów ma charakter kwalifikacyjny i koncentruje się na wyposażeniu nauczycieli w niezbędną wiedzę oraz umiejętności, które umożliwiają efektywne nauczanie geografii. Studenci tych studiów zdobywają wszechstronną wiedzę merytoryczną obejmującą nie tylko treści programowe z zakresu geografii, ale także metodyki nauczania tego przedmiotu na różnych etapach edukacyjnych. Program ten skupia się również na przygotowaniu w zakresie dydaktyki geografii, co pozwala nauczycielom rozwijać skuteczne strategie nauczania oraz dostosowywać treści do potrzeb swoich uczniów. Studenci studiów podyplomowych “Geografia w szkole” zdobywają również praktyczne doświadczenie poprzez realizację praktyk, co umożliwia im konfrontację nabytej wiedzy z rzeczywistością pedagogiczną. Te studia są szczególnie dedykowane nauczycielom, którzy już posiadają kwalifikacje pedagogiczne i chcą poszerzyć swój zakres nauczania oraz udoskonalić swoje umiejętności dydaktyczne w dziedzinie geografii.

Sylwetka absolwenta: Absolwent kierunku “Geografia w szkole” to wykwalifikowany nauczyciel geografii, który po ukończeniu studiów zdobywa wszechstronną wiedzę geograficzną, niezbędną do efektywnego prowadzenia procesu nauczania na wszystkich poziomach edukacyjnych. Dzięki solidnemu przygotowaniu merytorycznemu absolwent jest w stanie przekazywać skomplikowane treści geograficzne w sposób zrozumiały dla swoich uczniów. Posiadając umiejętności z zakresu metodyki nauczania geografii, absolwent potrafi sprawnie organizować proces dydaktyczny, tworzyć interesujące lekcje oraz dostosowywać materiały dydaktyczne do indywidualnych potrzeb uczniów. Posługuje się narzędziami pracy nauczyciela geografii, co pozwala mu skutecznie planować i przeprowadzać zajęcia dydaktyczne. Dodatkowo, absolwent jest biegły w korzystaniu z nowoczesnych środków multimedialnych, co stanowi istotny aspekt w dzisiejszej edukacji. Dzięki swojej wiedzy i umiejętnościom jest gotowy do inspirowania oraz rozwijania zainteresowań swoich uczniów w dziedzinie geografii, otwierając przed nimi fascynujący świat geograficznych odkryć.

Czas trwania: 3 semestry

Scroll to Top