Europejska Uczelnia Nauk Medycznych i Społecznych w Warszawie

Hotelarstwo i gastronomia

Opis: Absolwenci zdobędą umiejętności związane z analizą sytuacji ekonomiczno-finansowej hotelu, zasad nowoczesnej komunikacji, stosowania nowoczesnej polityki cenowej oraz korzystania z metod i technik zarządzania strategicznego i operacyjnego. 

Adresaci: Studia adresowane są do osób posiadających wykształcenie wyższe w tym w szczególności do: uczestników chcących podjąć zatrudnienie lub pracujących w branży hotelarskiej oraz gastronomicznej.

Cel studiów: Celem studiów jest poszerzenie wiedzy słuchacza w zakresie organizacji technik i usług hotelarskich, podstaw gastronomii oraz funkcjonowanie obiektów bazy noclegowej. Słuchacz zostanie merytorycznie przygotowany do pracy w branży gastronomicznej i hotelarskiej na stanowiskach zarówno operacyjnych, jak i kierowniczych. 

Czas trwania: 2 semestry

Scroll to Top