Europejska Uczelnia Nauk Medycznych i Społecznych w Warszawie

Język obcy w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej

Opis: Studia podyplomowe na kierunku ” Język obcy w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej ” stanowią doskonałą okazję dla nauczycieli i osób z przygotowaniem pedagogicznym, które pragną poszerzyć swoje kwalifikacje i umiejętności w zakresie nauczania języka angielskiego w przedszkolach oraz w klasach I-III szkół podstawowych. Celem tych studiów jest dostarczenie uczestnikom kompleksowej wiedzy metodycznej oraz umiejętności praktycznych, niezbędnych do prowadzenia skutecznych zajęć z języka angielskiego w kontekście wczesnej edukacji. Program studiów koncentruje się na rozwijaniu kompetencji metodycznych, w szczególności skupiając się na metodach i technikach nauczania języka angielskiego, które są dostosowane do specyfiki pracy z dziećmi w przedszkolach oraz na I etapie edukacyjnym. Ponadto, studenci zdobywają wiedzę i umiejętności z zakresu psychologii i pedagogiki, co pozwala im lepiej zrozumieć potrzeby i procesy rozwojowe uczniów w tym wieku. Studia te umożliwiają przyszłym nauczycielom rozwijanie swojego potencjału zawodowego, pozwalając im na świadczenie wysokiej jakości edukacji językowej już na początkowym etapie nauki. Dzięki nabytej wiedzy i umiejętnościom, absolwenci tych studiów są przygotowani do kreatywnego i interaktywnego nauczania języka angielskiego, tworzenia inspirujących zajęć oraz wspierania rozwoju językowego swoich uczniów od najmłodszych lat.

Sylwetka absolwenta: Absolwent kierunku “Język obcy w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej” to nauczyciel, który posiada solidne podstawy i umiejętności w zakresie nauczania języka angielskiego najmłodszym uczniom. Zdobyta na studiach wiedza i doświadczenie pozwalają mu/lub jej na prowadzenie wysokiej jakości zajęć edukacyjnych już od pierwszych klas szkoły podstawowej oraz w przedszkolach. Absolwent jest zaawansowany w metodach i technikach nauczania języka angielskiego, co pozwala mu na tworzenie zróżnicowanych i inspirujących lekcji. Posiada również umiejętności adaptacji materiałów dydaktycznych oraz narzędzi interaktywnych do potrzeb swoich uczniów, co sprzyja skutecznemu przekazywaniu wiedzy językowej. Jego/jej podejście do nauczania opiera się na kreatywności i zaangażowaniu, stwarzając przyjazne i interaktywne środowisko edukacyjne. Ponadto, absolwent jest wyposażony w wiedzę psychologiczno-pedagogiczną, która pozwala mu/lub jej lepiej zrozumieć procesy rozwojowe dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Dzięki temu może dostosowywać swoje metody nauczania do indywidualnych potrzeb i zdolności uczniów oraz efektywnie wspierać ich rozwój językowy.

Czas trwania: 3 semestry

Scroll to Top