Europejska Uczelnia Nauk Medycznych i Społecznych w Warszawie

Język polski w szkole

Opis: Studia podyplomowe w zakresie “Język polski w szkole” są idealnym wyborem dla nauczycieli, którzy dążą do poszerzenia swoich kompetencji oraz uzyskania uprawnień do nauczania języka polskiego na wszystkich etapach edukacyjnych. Ten program skupia się na przygotowaniu nauczycieli do prowadzenia zajęć z języka polskiego, wyposażając ich w kompleksową wiedzę i umiejętności z zakresu nauki o języku, literatury, historii literackich epok, kultury oraz zagadnień gramatycznych i leksykalnych. Studia te koncentrują się również na rozwijaniu kompetencji pedagogicznych i dydaktycznych, co umożliwia nauczycielom samodzielną realizację programu nauczania, opracowywanie własnych metod dydaktycznych i wykorzystywanie nowoczesnych narzędzi edukacyjnych. Program ma charakter kwalifikacyjny, co oznacza, że po ich ukończeniu nauczyciele uzyskują uprawnienia do nauczania drugiego przedmiotu.

Sylwetka absolwenta: Absolwent kierunku “Język polski w szkole” to osoba, która posiada solidne przygotowanie do nauczania języka polskiego na różnych etapach edukacyjnych. Jest to wykwalifikowany pedagog z głęboką wiedzą merytoryczną, umiejętnościami dydaktycznymi i praktycznym doświadczeniem.

Osoba ta cechuje się:

Wiedzą merytoryczną: Absolwent posiada dogłębną wiedzę z zakresu języka polskiego, literatury, historii literackich epok oraz kultury. Zna także tajniki gramatyki i leksykonu języka polskiego, co pozwala mu na efektywne przekazywanie tych treści swoim uczniom.

Umiejętnościami dydaktycznymi: Dzięki programowi studiów, absolwent jest wyposażony w skuteczne metody nauczania języka polskiego dostosowane do różnych poziomów edukacyjnych. Potrafi tworzyć ciekawe lekcje, angażować uczniów i wspierać ich rozwój językowy.

Wiedzą praktyczną: Dzięki odbytym praktykom, absolwent ma doświadczenie w pracy dydaktycznej, co pozwala mu skonfrontować nabyte umiejętności teoretyczne z rzeczywistością szkolną. Potrafi efektywnie zarządzać klasą i rozwiązywać sytuacje pedagogiczne.

Samodzielnością w nauczaniu: Absolwent jest gotów do samodzielnego prowadzenia zajęć z języka polskiego na różnych etapach edukacyjnych. Potrafi opracowywać własne programy nauczania, dostosowane do potrzeb swoich uczniów, i korzystać z nowoczesnych narzędzi dydaktycznych.

Gotowością do nauczania drugiego przedmiotu: Posiadając kwalifikacje zdobyte na tym kierunku, absolwent może również nauczać innego przedmiotu, co czyni go bardziej wszechstronnym nauczycielem.

Czas trwania: 3 semestry

Scroll to Top