Europejska Uczelnia Nauk Medycznych i Społecznych w Warszawie

Logistyka i spedycja w transporcie kolejowym

Opis: Program studiów skoncentrowany jest na przekazaniu i utrwaleniu wiedzy słuchacza w obszarze przewozów zarobkowych, licencji, opłat w transporcie oraz formalności granicznych. Absolwenci studiów posiadają wiedzę, umiejętności oraz kompetencje w zakresie bezpieczeństwa drogowego, prawa podatkowego, prawa handlowego i prawa cywilnego. Studia na ww. kierunku dostarczają wszechstronnej wiedzy m.in. z zakresu regulacji prawnych związanych z wymogami formalnymi dotyczącymi założenia i funkcjonowania przedsiębiorstwa transportowo – spedycyjnego.

Adresaci: Studia skierowane są do absolwentów studiów wyższych w tym w szczególności do: kadry zarządzającej i kierowniczej przedsiębiorstw transportowych, spedycyjnych, logistycznych, działów transportu dużych przedsiębiorstw, centrów magazynowych/logistycznych, zakładów komunikacji miejskiej.

Cel studiów: Studia podyplomowe pozwalają słuchaczowi na uzyskanie specjalistycznej wiedzy i umiejętności w obszarze prowadzenia przedsiębiorstwa transportowego i logistycznego oraz funkcjonowania rynku TSL w Polsce i Europie. Słuchacz w toku trwania studiów poszerzy wiedzę z zakresu spedycji, logistyki i transportu, a także będzie potrafił stosować nowoczesne metody, techniki i narzędzia informatyczne, wspierające procesy logistyczne w obszarach zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji produktów, w szczególności dotyczące produktów wytwarzanych w procesach wielkoseryjnych. 

Czas trwania: 2 semestry

Scroll to Top