Europejska Uczelnia Nauk Medycznych i Społecznych w Warszawie

Logopedia (kwalifikacyjne studia logopedyczne)

Opis: Kierunek “Logopedia (kwalifikacyjne studia logopedyczne)” to program studiów podyplomowych skoncentrowany na przygotowaniu logopedów, specjalistów zajmujących się diagnozą i terapią osób z zaburzeniami mowy, głosu oraz komunikacji. Studia te pozwalają na zdobycie niezbędnych kwalifikacji oraz umiejętności praktycznych niezbędnych w pracy z pacjentami w różnym wieku, od dzieci po dorosłych. Program kształcenia obejmuje zagadnienia z zakresu diagnostyki logopedycznej, terapii mowy, rozwoju komunikacji, a także psychologii i pedagogiki. Studenci zdobywają umiejętność analizy i oceny problemów logopedycznych oraz opracowywania spersonalizowanych planów terapeutycznych.

Sylwetka absolwenta: Absolwent kierunku “Logopedia (kwalifikacyjne studia logopedyczne)” to wykwalifikowany logopeda posiadający umiejętności i kompetencje niezbędne do pracy z osobami z zaburzeniami mowy, głosu oraz komunikacji. Posiada wszechstronną wiedzę z zakresu diagnostyki i terapii logopedycznej, zdolność analizy i oceny problemów logopedycznych oraz umiejętność tworzenia spersonalizowanych planów terapeutycznych. Jego umiejętności obejmują diagnozowanie i terapię pacjentów w różnym wieku, od dzieci po dorosłych, w różnych środowiskach, takich jak placówki edukacyjne, gabinety logopedyczne, placówki opiekuńcze i rehabilitacyjne. Absolwent jest wyposażony w narzędzia do identyfikowania i leczenia różnorodnych problemów logopedycznych, takich jak trudności w wymowie, deficyty komunikacyjne, czy zaburzenia głosu. Jego praca nie tylko pomaga poprawić zdolność komunikacji pacjentów, ale także wpływa na ich jakość życia, umożliwiając im pełniejszy udział w społeczeństwie i procesie edukacyjnym. Absolwent kierunku “Logopedia” jest zobowiązany do ciągłego doskonalenia swoich umiejętności i śledzenia najnowszych osiągnięć w dziedzinie logopedii, aby zapewnić najlepszą opiekę swoim pacjentom.

Czas trwania: 4 semestry

Scroll to Top