Europejska Uczelnia Nauk Medycznych i Społecznych w Warszawie

Matematyka w szkole

Opis: Studia podyplomowe w dziedzinie “Matematyka w szkole” to idealna propozycja dla nauczycieli, którzy pragną rozwinąć swoje kompetencje i zdobyć uprawnienia do nauczania matematyki na każdym poziomie edukacyjnym. Ten program skupia się na przekazaniu uczestnikom głębokiej wiedzy teoretycznej z zakresu matematyki jako naukowej dyscypliny. Studenci tych studiów otrzymają wskazówki dotyczące tworzenia umiejętności ogólnych, które wykraczają poza ramy matematyki, oraz wykorzystania nowoczesnych technologii informacyjnych w procesie nauczania matematyki. Ponadto, studenci rozwijają kompetencje metodyczne, które umożliwiają im efektywne przekazywanie wiedzy z matematyki na danym poziomie edukacyjnym. Istotnym elementem programu jest także zdobycie informacji dotyczących higieny głosu oraz przepisów z zakresu prawa oświatowego. Po ukończeniu studiów, uczestnicy uzyskują kwalifikacje, które pozwalają na nauczanie drugiego przedmiotu.

Sylwetka absolwenta: Absolwent kierunku “Matematyka w szkole” to osoba, która posiada wyjątkowe kwalifikacje do nauczania matematyki na różnych etapach edukacji. Jest to wykształcony pedagog matematyki, którego wiedza teoretyczna i praktyczna przekłada się na doskonałe umiejętności nauczania oraz rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów.

Cechuje go:

Ekspertyza matematyczna: Absolwent posiada solidne, zaawansowane kompetencje matematyczne i głęboką wiedzę w tej dziedzinie. Jest w stanie skomplikowane koncepcje matematyczne tłumaczyć w sposób zrozumiały dla uczniów na każdym poziomie edukacyjnym.

Umiejętności dydaktyczne: Dzięki programowi studiów, absolwent opanował zaawansowane metody nauczania matematyki dostosowane do różnych poziomów edukacyjnych. Potrafi tworzyć inspirujące lekcje, pobudzać zainteresowanie uczniów matematyką i pomagać im w rozwiązywaniu trudności.

Wykorzystanie technologii edukacyjnych: Absolwent potrafi sprawnie korzystać z nowoczesnych technologii informacyjnych w procesie nauczania matematyki, co czyni jego lekcje bardziej interaktywnymi i atrakcyjnymi.

Wszechstronność pedagogiczna: Posiadając uprawnienia do nauczania drugiego przedmiotu, absolwent jest wszechstronnym nauczycielem, który może dostosować swoje umiejętności do różnych potrzeb edukacyjnych.

Zrozumienie indywidualnych potrzeb uczniów: Absolwent potrafi indywidualnie dostosowywać swoje podejście do nauczania, aby wspierać rozwój matematyczny każdego ucznia.

Praktyczne doświadczenie: Dzięki odbytym praktykom, absolwent posiada rzeczywiste doświadczenie w pracy dydaktyczno-wychowawczej, co pomaga mu skutecznie zarządzać klasą i rozwiązywać trudności pedagogiczne.

Czas trwania: 3 semestry

Scroll to Top