Europejska Uczelnia Nauk Medycznych i Społecznych w Warszawie

Muzyka i edukacja muzyczna w szkole

Opis: Studia podyplomowe na kierunku “Muzyka i edukacja muzyczna w szkole” stanowią doskonałą okazję dla absolwentów studiów licencjackich i magisterskich z przygotowaniem pedagogicznym oraz aktywnych zawodowo nauczycieli, którzy pragną poszerzyć swoje kompetencje w dziedzinie muzyki i zdobyć kwalifikacje do prowadzenia zajęć muzycznych. Głównym celem tych studiów jest przygotowanie nauczycieli do skutecznego prowadzenia lekcji muzyki, muzykoterapii (na przykład w ramach zajęć rewalidacyjnych) oraz zajęć muzycznych w różnych instytucjach oświatowo-wychowawczych, ośrodkach kultury i domach kultury. Studia kładą nacisk na praktyczne aspekty edukacji muzycznej dzieci, w tym nauczanie muzykowania, śpiewu, tańca oraz tworzenie i przeżywanie muzyki. Uczestnicy programu zdobywają również wiedzę z zakresu teorii muzycznej, podstaw gry na instrumentach, a także umiejętności współpracy z otoczeniem edukacyjnym. Istotnym elementem studiów jest przygotowanie nauczycieli do nauczania drugiego przedmiotu, co zwiększa ich elastyczność w pracy zawodowej.

Sylwetka absolwenta: Absolwent kierunku “Muzyka i edukacja muzyczna w szkole” to osoba o wyjątkowych kompetencjach edukacyjnych i muzycznych. Jest to wykształcony pedagog z pasją do muzyki i zdolnościami do inspirowania innych.

Absolwent tego kierunku jest:

Ekspertem muzycznym: Posiada szeroką i głęboką wiedzę w zakresie muzyki, włączając w to teorię, praktykę i historię tego szlachetnego sztuki. Jest w stanie przekazywać tę wiedzę w sposób zrozumiały i fascynujący dla uczniów.

Nauczycielem z powołania: Jego pasja do muzyki jest zaraźliwa, a predyspozycje pedagogiczne pozwalają mu na tworzenie przyjaznej atmosfery na lekcjach i pomaganie uczniom w odkrywaniu swojego talentu muzycznego.

Kreatywnym edukatorem: Dzięki zdobytemu doświadczeniu metodycznemu, potrafi tworzyć interaktywne i inspirujące lekcje muzyczne, które angażują uczniów do aktywnego muzykowania, śpiewania, tańczenia i tworzenia własnej muzyki.

Wszechstronnym pedagogiem: Posiadając kwalifikacje do nauczania drugiego przedmiotu, jest wszechstronnym nauczycielem, który może dostosować swoje umiejętności do różnych potrzeb edukacyjnych.

Czas trwania: 3 semestry

Scroll to Top