Europejska Uczelnia Nauk Medycznych i Społecznych w Warszawie

Muzykoterapia w edukacji

Opis: Studia Muzykoterapia w Edukacji skupia się na wykorzystaniu mocy muzyki w profilaktyce oraz wspieraniu zdrowia psychicznego i fizycznego. Z naszymi studiami zgłębisz kompleksowe techniki terapeutyczne, które angażują dźwięk w procesie leczenia. Naszym celem jest przekazanie Ci specjalistycznej i aktualnej wiedzy z obszaru muzykoterapii, pozwalając Ci doskonalić efekty terapeutyczne w leczeniu zaburzeń psychosomatycznych, schorzeń psychicznych oraz nerwic.

Sylwetka absolwenta: Absolwent Podyplomowych Studiów Muzykoterapii posiada solidne wykształcenie umożliwiające ubieganie się o zatrudnienie w różnych placówkach, w tym służbie zdrowia, placówkach edukacyjnych i terapeutycznych, ośrodkach pomocy społecznej oraz centrach rekreacyjnych. Dzięki nabytej wiedzy i umiejętnościom jest w stanie pomagać różnym grupom pacjentów, w tym osobom z niepełnosprawnością, potrzebującym wsparcia psychoterapeutycznego oraz tym, którzy korzystają z profilaktycznych działań na rzecz zdrowia psychicznego i fizycznego. Jego pasja do muzyki oraz zrozumienie roli muzyki w procesie leczenia i rozwoju zdrowia czynią go odpowiednim specjalistą, gotowym do pracy nad poprawą jakości życia innych za pomocą dźwięku i harmonii.

Czas trwania: 3 semestry

Scroll to Top