Europejska Uczelnia Nauk Medycznych i Społecznych w Warszawie

Nauczanie języka polskiego jako obcego

Opis: Studia podyplomowe w zakresie “Nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego” to program skierowany przede wszystkim do nauczycieli języka polskiego i języków obcych pracujących w polskich szkołach. Obecnie coraz częściej nauczyciele spotykają się z uczniami posiadającymi doświadczenie migracyjne, co wymaga specjalistycznych umiejętności w zakresie nauczania języka polskiego jako obcego lub drugiego języka. Program studiów umożliwia zdobycie kompetencji i kwalifikacji w nauczaniu języka polskiego w sytuacjach, gdzie jest on językiem obcym lub drugim dla uczniów. Kandydaci na te studia powinni posiadać wykształcenie humanistyczne. Celem studiów jest przekazanie narzędzi i technik nauczania języka polskiego jako obcego oraz rozwijanie umiejętności korzystania z istniejących materiałów dydaktycznych, a także tworzenia własnych pomocy dydaktycznych dostosowanych do indywidualnych potrzeb uczniów o różnym wieku i poziomie zaawansowania. Studenci zdobędą także wiedzę z zakresu opisywania poziomów kompetencji językowych oraz metod oceny znajomości języka polskiego jako obcego. Program kładzie również nacisk na integrowanie treści kulturowych i społecznych z praktycznym nauczaniem języka, co jest istotne dla skutecznego nauczania.

Sylwetka absolwenta: Absolwent tego kierunku to wysoko wykwalifikowany nauczyciel, posiadający głęboką wiedzę i umiejętności w zakresie nauczania języka polskiego jako obcego i drugiego. Zdobyte kompetencje pozwalają mu skutecznie wspierać uczniów o różnym poziomie zaawansowania i wieku w procesie nauki języka polskiego. Dzięki studiom podyplomowym absolwent potrafi doskonale dostosować metody nauczania do indywidualnych potrzeb uczniów, tworząc spersonalizowane i efektywne programy nauczania. Jest w stanie korzystać zarówno z gotowych materiałów dydaktycznych, jak i samodzielnie opracowywać narzędzia naukowe, uwzględniając różnorodność grupy uczącej się. Ponadto, absolwent posiada umiejętność oceny poziomu kompetencji językowych uczniów i stosowania różnych metod testowania. Jest również kompetentny w integrowaniu kulturowych i społecznych aspektów z nauką języka, co przyczynia się do pełniejszego zrozumienia i przyswajania języka przez uczniów. Dzięki tym umiejętnościom absolwent jest przygotowany do wyzwania nauczania języka polskiego jako obcego lub drugiego na różnych etapach edukacyjnych i w różnych środowiskach, efektywnie przyczyniając się do rozwoju umiejętności językowych swoich uczniów.

Czas trwania: 3 semestry

Scroll to Top