Europejska Uczelnia Nauk Medycznych i Społecznych w Warszawie

Negocjacje kryzysowe i policyjne

Opis: Absolwenci zdobędą wiedzę z zakresu posługiwania się negocjacjami we wszystkich obszarach współczesnego życia społecznego. Jednocześnie słuchacze nabędą umiejętności związane z nowoczesnym zarządzaniem kryzysowym. Absolwenci zdobędą prawidłowo ukształtowaną wiedzę, którą będą mogli wykorzystywać w życiu zawodowym negocjatora.

Adresaci: Studia adresowane są do osób posiadających wykształcenie wyższe w tym w szczególności do osób zainteresowanych tematyką negocjacji kryzysowych i policyjnych. Absolwenci tego kierunku będą mogli podjąć zatrudnienie w policji, siłach zbrojnych, w organach administracji rządowej i samorządowej, służbach celno-skarbowych, w służbach ochrony firm i mienia oraz w innych służbach, a także formacjach zapewniających ochronę oraz bezpieczeństwo.

Cel studiów: Celem studiów jest przekazanie i poszerzenie wiedzy oraz umiejętności z zakresu skutecznego działania w szeroko pojętych negocjacjach, zarówno od strony teoretycznej, jak i praktycznej. Dodatkowo powyższy kierunek przygotowuje specjalistów do pracy negocjatora oraz mediatora w sytuacjach kryzysowych.

Czas trwania: 2 semestry

Scroll to Top