Europejska Uczelnia Nauk Medycznych i Społecznych w Warszawie

Pedagogika leczniczo-terapeutyczna z terapią pedagogiczną

Opis: Studia podyplomowe “Pedagogika leczniczo-terapeutyczna z terapią pedagogiczną” stanowią kompleksowe przygotowanie do pracy z dziećmi i młodzieżą, którzy borykają się z różnymi schorzeniami, szczególnie przewlekłymi, w ramach placówek edukacyjnych zorganizowanych przy instytucjach leczniczych. Ich głównym celem jest wykształcenie wysoko wykwalifikowanej kadry pedagogicznej, zdolnej do efektywnej pracy w placówkach edukacyjnych przy szpitalach oraz innych placówkach służby zdrowia. Studia te stanowią ważne narzędzie dla osób, które chcą zaangażować się w profesjonalną pomoc dzieciom z trudnościami zdrowotnymi oraz ich rodzinom, działając na rzecz ich rozwoju edukacyjnego i terapeutycznego.

Sylwetka absolwenta: Absolwenci studiów uzyskują uprawnienia do nauczania w klasach integracyjnych, szkołach sanatoryjnych, przyszpitalnych oraz w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych.

Absolwenci posiadają umiejętności w zakresie:

Diagnozy potrzeb edukacyjnych: Absolwenci potrafią skutecznie diagnozować potrzeby zarówno dzieci chorych, jak i ich rodzin, co pozwala dostosować odpowiednie podejście w procesie nauczania i terapii.

Pracy z dziećmi przewlekle chorymi: Program przygotowuje do specjalistycznej pracy z dziećmi, które zmaga się z przewlekłymi chorobami somatycznymi oraz niepełnosprawnością ruchową.

Wczesnej interwencji: Studia umożliwiają zdobycie kompetencji w zakresie pracy z dziećmi już od najmłodszych lat, pomagając im w przezwyciężaniu wyzwań związanych z chorobą lub niepełnosprawnością.

Współpracy z rodziną i instytucjami: Absolwenci są przygotowani do efektywnej współpracy zarówno z rodzinami pacjentów, jak i innymi instytucjami w celu wsparcia rozwoju dzieci.

Czas trwania: 3 semestry

Scroll to Top