Europejska Uczelnia Nauk Medycznych i Społecznych w Warszawie

Pedagogika terapeutyczna z rewalidacją

Opis: Studia w dziedzinie “Pedagogika terapeutyczna z rewalidacją” stanowią kluczowy krok w przygotowaniu do zawodu pedagoga, terapeuty i rewalidatora, pozwalając absolwentom na pracę w różnorodnych placówkach edukacyjnych i poradniach specjalistycznych. Program kształcenia umożliwia poznanie najnowszych tendencji i najlepszych praktyk w pracy terapeutycznej z uczniami z trudnościami oraz o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Celem tych studiów jest wyposażenie słuchaczy w niezbędne kompetencje i umiejętności praktyczne do efektywnej pracy z uczniami i klientami, którzy wymagają wsparcia w procesie edukacji. Studenci zdobywają wiedzę oraz praktyczne doświadczenie w zakresie zastosowania różnorodnych narzędzi, metod, technik i form pracy terapeutycznej. Program studiów umożliwia przekształcenie teoretycznej wiedzy w konkretne umiejętności, które pozwalają pomagać uczniom w pokonywaniu trudności i osiąganiu sukcesów edukacyjnych. Dla tych, którzy aspirują do pracy w obszarze wsparcia edukacyjnego, studia te są nieodzownym krokiem w przygotowaniu do profesjonalnej i satysfakcjonującej kariery.

Sylwetka absolwenta: Absolwent kierunku “Pedagogika terapeutyczna z rewalidacją” to wysoko wykwalifikowany specjalista, który posiada niezbędne kompetencje i umiejętności do pracy z uczniami i klientami z trudnościami oraz o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Jest to osoba, która zdobyła wszechstronną wiedzę teoretyczną oraz praktyczne doświadczenie w dziedzinie terapii i rewalidacji.

Absolwenta tego kierunku cechują:

Profesjonalizm: Absolwent wykazuje się profesjonalnym podejściem do pracy, rozumiejąc potrzeby i wyzwania uczniów/klientów oraz dostosowując odpowiednie strategie terapeutyczne.

Bycie dobrym doradcą: Absolwent posiada umiejętność udzielania wsparcia i skutecznego doradztwa edukacyjnego, co pomaga uczniom/klientom osiągać lepsze wyniki w nauce.

Zrozumienie indywidualności: Absolwent rozumie, że każdy uczeń/klient ma swoje unikalne potrzeby i potencjał, i potrafi dostosować metody pracy do konkretnych sytuacji.

Bycie terapeutą i rewalidatorem: Absolwent może pełnić role zarówno terapeuty, pomagając uczniom/klientom w pokonywaniu trudności, jak i rewalidatora, wspierając proces rewalidacji edukacyjnej.

Dbałość o rozwój: Absolwent jest gotowy do ciągłego doskonalenia swoich umiejętności i śledzenia nowych trendów w dziedzinie terapii i rewalidacji.

Empatia i cierpliwość: Absolwent posiada umiejętność empatycznego i cierpliwego podejścia, co pomaga budować pozytywne relacje z uczniami/klientami.

Absolwent kierunku “Pedagogika terapeutyczna z rewalidacją” jest zmotywowany do pracy na rzecz rozwoju innych i wspierania osób z trudnościami w osiąganiu sukcesów edukacyjnych.

Czas trwania: 3 semestry

Scroll to Top