Europejska Uczelnia Nauk Medycznych i Społecznych w Warszawie

Plastyka w szkole

Opis: Studia na kierunku “Plastyka w szkole” stanowią ważny element kształcenia nauczycieli, pozwalając im uzyskać cenne kwalifikacje do nauczania tego przedmiotu, a także zdobycie dodatkowych uprawnień do nauczania drugiego przedmiotu. Program tych studiów jest starannie opracowany i skupia się na przygotowaniu nauczycieli do efektywnego prowadzenia zajęć z plastyki na różnych etapach edukacyjnych. Studenci zdobywają wiedzę merytoryczną, która obejmuje nie tylko aspekty samego tworzenia plastycznego, ale również umożliwia zrozumienie treści kształcenia zawartych w podstawie programowej, uwzględniając różne rodzaje zajęć i etapy edukacyjne. Dodatkowo, program kształcenia zawiera moduł dotyczący dydaktyki przedmiotu, co pomaga nauczycielom w wypracowaniu skutecznych metod nauczania plastyki na konkretnym etapie edukacyjnym. Istotnym elementem są również praktyki, które pozwalają na gromadzenie praktycznych doświadczeń związanych z pracą dydaktyczno-wychowawczą. To konfrontacja nabytej wiedzy z rzeczywistością pedagogiczną, co pomaga w doskonaleniu umiejętności nauczycielskich.

Sylwetka absolwenta: Absolwent kierunku “Plastyka w szkole” to pasjonat sztuki i kreatywności, który zdobył nie tylko niezbędną wiedzę teoretyczną, ale także praktyczne umiejętności potrzebne do bycia wyjątkowym nauczycielem plastyki. Jest osobą o bogatym zrozumieniu i umiejętnościach związanych z różnymi dziedzinami sztuki w kontekście edukacyjnym.

Absolwenta tego kierunku cechują:

Kreatywność i pasja: Absolwent jest pełen kreatywnych pomysłów i pasji do sztuki, co inspiruje jego uczniów do odkrywania własnych talentów artystycznych.

Edukacyjne zaangażowanie: Posiada głębokie zrozumienie podstaw programowych i dydaktyki plastyki, co pozwala mu na tworzenie ciekawych i skutecznych lekcji.

Dbałość o rozwój uczniów: Absolwent jest zaangażowany w rozwijanie potencjału każdego ucznia, wspierając ich rozwój artystyczny i kreatywność.

Umiejętność przekazywania wiedzy: Potrafi klarownie przekazywać swoją wiedzę i umiejętności uczniom, stawiając na efektywną komunikację.

Praktyczne doświadczenie: Dzięki praktykom nauczycielskim, absolwent ma realne doświadczenie w pracy z uczniami, co sprawia, że jest gotowy do samodzielnego prowadzenia lekcji.

Inspiracja i rozwijanie talentów: Jego misją jest odkrywanie i rozwijanie talentów artystycznych swoich uczniów, a także inspirowanie ich do tworzenia unikalnych dzieł sztuki.

Absolwent kierunku “Plastyka w szkole” to osoba, która wnosi świeże spojrzenie na nauczanie plastyki, kształtując młodych artystów i rozwijając ich zainteresowanie sztuką.

Czas trwania: 3 semestry

Scroll to Top