Europejska Uczelnia Nauk Medycznych i Społecznych w Warszawie

Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

Cel studiów: Celem kształcenia jest przekazanie wiedzy z zakresu prawa, zarządzania i ekonomii, w tym wiedzy z zakresu prawa mieszkaniowego, prawa budowlanego i gospodarki nieruchomościami z elementami ekonomii, przekazanie uczestnikom wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych ułatwiających wykonywanie zawodowych czynności w obszarze pośrednictwa w obrocie nieruchomości i gospodarki nieruchomościami.

Adresaci: absolwenci wyższych studiów (magisterskich lub licencjackich), w tym kierunków takich jak: prawo, socjologia, ekonomia, zarządzanie; pracownicy firm pośredniczących w obrocie nieruchomościami i zarządzających nieruchomościami  prywatnymi, komunalnymi lub spółdzielczymi; kandydaci na pośredników w obrocie nieruchomościami.

Czas trwania: 2 semestry

Scroll to Top